СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Решение за защита от пожар на високи сгради от СИНХРОН-С

Решение за защита от пожар на високи сгради от СИНХРОН-С

06.03.2017
Защитата от пожар на високи сгради привлича все повече вниманието през последните години. При проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради необходимо е да се вземе предвид специфичният проблем с пожарната безопасност на тези сгради, от гледна точка на архитектура, конструкция, използвани материали, наличие на много и различни по тип помещения. Основен проблем, който трябва да бъде преодолян е, че в случай на пожар, отделеният дим се разпространява много бързо вертикално и хоризонтално през цялата сграда, дори ако пожарът е локализиран само в една стая. Димът е силно токсичен и е основна причина за обгазяване и задушаване. Противопожарната система трябва да бъде избрана така, че да елиминира неблагоприятното въздействие на дима. СИНХРОН-С предлага такъв подход и ново решение за пожарогасене, което, за разлика от традиционните инсталации, освен, че спира разпространението на дима, неколкократно повишава бързината и ефективността на гасене, значително намалява количеството на използваната вода, спестява архитектурно пространство, адаптивно е към съвременни архитектурни концепции и предлага максимална сигурност както за хората и имуществото, така и за самата сграда.Реклама