СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Селена България представя нови Cool-R проекти

Селена България представя нови Cool-R проекти

14.09.2018
От началото на тази година Селена България изпълни доставки и технически контрол на изпълнението на няколко проекта, за които е избрана технологията COOL-R. Сред тях е и продължението на ремонта на покривната хидроизолация на централния склад на голяма търговска верига в Индустриална Зона Стряма. През 2017 година възложителите се довериха на COOL-R заради бързината на изпълнение и безшевния хидроизолационен слой. В резултат на това върху 15000 кв.м. съществуваща PVC мембрана машинно беше нанесена COOL-R мамбрана. Възложителите останаха удовлетворени от резултата и през юни тази година възложиха нови 1800 кв.м, които да бъдат обработени с COOL-R.
Друг интересен COOL-R проект е покривът на една от административните сгради, собственост на електроразпределително дружество. Възложителите търсиха бърз и надежден подход за хидроизолиране на покрив от поцинкована ламарина и елиминиране на динамичния стрес породен от температурните амплитуди. Изпълнителите от "Промишлена вентилация" изпълниха проекта за четири дни без да възпрепятстват работния процес в сградата.
Повече информация за технологията COOL-R и референтни проекти ще намерите на сайта на COOL-R.
Реклама