СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 2, 2018

СИНХРОН-С взе участие в архитектурен фестивал

СИНХРОН-С взе участие в архитектурен фестивал

13.11.2017
"Противопожарна защита на високи сгради - съвременни методи за откриване и потушаване на пожар" беше темата на лекцията, която Николай Стойчев, управител на СИНХРОН-С, представи по време на архитектурния фестивал "София - европейска столица". На 6 октомври в Централния дом на архитекта г-н Стойчев запозна присъстващите архитекти и проектанти със специфичните проблеми на пожарната безопасност във високите сгради. Той представи основни стратегии и средства за осигуряване на противопожарна безопасност във високи сгради, като разясни изключително важната роля на специализираните инженерни решения за пожароизвестяване и пожарогасене. Присъстващите научиха за съвременните методи за ранно откриване на пожар, кои са най-ефективните решения за пожароизвестяване във високи сгради и защо персонализираните технически решения са изключително важни за намаляване на риска и последиците от пожар. Беше представен още нов подход за активна противопожарна защита, базиран на нова технология и нов икономичен и ефективен начин за пожарогасене, който осигурява напълно защитена и безопасна среда както за хората и имуществото, така и за самата сграда.Реклама