СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 1, 2018

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в Българска банка за развитие

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в Българска банка за развитие

22.06.2017
СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в новата сграда на Българска банка за развитие в София. Проектът обхваща проектиране, монтаж, пускане в експлоатация и техническа поддръжка на противопожарна система в сървърното помещение на банката. В рамките на проекта бяха изградени инсталации за автоматично пожарогасене с инертни газове, локална система за пожароизвестяване и сигнализация, и аспирационна система за въздушни проби за ранна детекция на дим.
Взаимодействието на трите типа инсталации осигурява най-добрата стратегия за защита на сървърни помещения. Локализирането на пожара става на много ранен етап, така че на практика не съществува опасност от възпламеняване или разрастване. Евентуален пожар може да бъде предотвратен в рамките на секунди, като през това време оборудването не спира да работи. Осигурени са непрекъснатост на работния процес, максимална надеждност и ефективност на пожарната защита, което е от първостепенно значение не само за настоящия проект, но е и основен принцип в работата на СИНХРОН-С.Реклама