СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Система за интелигентна сградна автоматизация от ПИ ЕС ЕМ Електрик

Система за интелигентна сградна автоматизация от ПИ ЕС ЕМ Електрик

05.04.2019
Недостигът на квалифицирана работна ръка може успешно да бъде компенсиран с инвестиция в интелигентна сградна автоматизация на производствени предприятия, хотели, офисни сгради и частни домове. Нарастването на необходимостта от подобна услуга накара ПИ ЕС ЕМ Електрик да стартира сътрудничество с европейски компании, специализирани в проектирането и изграждането на системи за интелигентна сградна автоматизация. Работата на енергийните консуматори може да бъде следена и управлявана автоматично с цел енергийна ефективност и оптимизация на поддръжката. Например при интелигентно управление на осветлението и работа с намалена мощност на осветителните тела в светлите часове на денонощието се постига удължаване на живота им и намаляване на годишните ремонтни дейности по тях. Подобна оптимизация може да се постигне и при останалите технически съоръжения. Инвестицията в интелигентна сградна автоматизация осигурява оптимизиране на енергийната консумация и съкращаване на разходите за поддръжка и експлоатация. Интелигентната система отчита в реално време евентуални повреди и зоните, в които са се появили. По този начин ремонтите по инсталацията могат да се изпълняват планово. Отговорността на персонала по поддръжката до голяма степен се свежда до следене параметрите на системата и контакт със съответната фирма за ремонт, когато възникне необходимост от това.
Реклама