СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 2, 2018

Соларпро вече е дистрибутор на соларните продукти на Huawei

Соларпро вече е дистрибутор на соларните продукти на Huawei

13.11.2017
Соларпро Холдинг подписа договор за дистрибуция на портфолиото от соларни продукти на Huawei. Да си официален дистрибутор на соларните продукти на Huawei носи със себе си не само гаранцията за най-добра покупка и най-кратки срокове за доставка на пазара, а и гаранция за качество и професионализъм. Като водеща компания в света на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) Huawei приема всяка електрическа централа, работеща с фотоволтаични модули, като продукт, който трябва да се подобри и достави до клиента оптимизиран по отношение на производителност. Правят се подобрения по време на целия процес, от строителството до експлоатацията. Този начин на работа води до оптимизиране на първоначалните инвестиции, намаляване на експлоатационните разходи и повишено производство на енергия. Така клиентът получава проект с по-нисък период и на възвращаемост на инвестицията. Фотоволтаичните продукти на Huawei гарантират: Повишен добив - повече от 3%, породено от високата ефективност на технологията; Интелигентна експлоатация и поддръжка - повишена прецизност при обмена на данни чрез безжична технология; Безопасност и Надеждност - IP65 защита, естествено охлаждане, прахоустойчиви, водоустойчиви, но най-вече 25 години без нужда от поддръжка.Реклама