СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 2, 2018

Софурбан на X-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура

Софурбан на X-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура

13.11.2017
По инициативата на УАСГ, с партньорството на Българската Браншова Камара "Пътища" и Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура", в гр. Несебър се проведе от 12 до 14 октомври 2017 година Десетата "Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие" с над 400 гости от 20 държави.
На форума се изявиха Министрите Ивайло Московски на МТИТС и Николай Нанков на МРРБ, УАСГ в лицето на Ректора проф. Иван Марков, Ръководителят Катедра "Пътища" проф. Николай Михайлов и колеги, представители на АПИ, КСБ, Метрополитен, официални лица от Македония, множество водещи български и чуждестранни компании в бранша. В юбилейното събитие Софурбан представи на собствен щанд новостите в производството на вибропресованите бетонови настилки и взе дейно участие в дискусиите, като изнесе доклад на тема "Модерните паважни решения за инвестиционни икономии и подобряване на градската среда". Присъствието на водещия производител у нас на този тип изделия за инфраструктурно строителство предизвика голям интерес сред гостите и участниците на конференцията и получи висока оценка от организаторите и партньорите.Реклама