СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Тенденциите в сградните технологии и енергийните мрежи бяха акцент в семинара на Siemens България в Тирана

Тенденциите в сградните технологии и енергийните мрежи бяха акцент в семинара на Siemens България в Тирана

06.11.2019
Над 100 клиенти и партньори от Албания и Косово събра оперативно направление "Интелигентна инфраструктура" на Siemens на първия си семинар в Тирана.
Събитието, което се състоя на 31 октомври в албанската столица, привлече сериозен интерес. То бе организирано съвместно от Siemens България и Siemens Сърбия, като целта бе да се запознаят клиентите и партньорите на направление "Интелигентна инфраструктура" (SI) с последните новости в сферата на сградните технологии, електроразпределителните мрежи и продуктите за ниско напрежение и контрол.
Семинарът бе открит от ръководителя на SI за България инж. Александър Стоянов. В презентацията си той акцентира върху новата структура на направлението, която позволява да бъде предложено на клиентите цялостно портфолио от продукти, решения и услуги, обхващащо както сградните технологии, така и енергийните мрежи.
"За нас това означава синхронизиран и ефективен пазарен подход, а за клиентите - несъмнени предимства в резултат от разширения спектър от съвременни технологични решения, от които могат да се възползват", подчерта инж. Стоянов.
Той се спря върху новите тенденции в сферата на енергийните мрежи, като посочи, че конвенционалните енергийни системи все повече се превръщат в децентрализирани, като взаимодействат активно със сградите и други ключови елементи от инфраструктурата.
"Едно от важните предимства, от което клиентите ни в региона могат да се възползват, е фактът, че могат да разчитат на нашата подкрепа през целия жизнен цикъл на един проект - от проектирането до завършването му", отбеляза още инж. Стоянов .
Виктор Матев, търговски представител за Албания и Косово от SI България, се спря в детайли на дейността на бизнес звено "Сградни продукти". Заедно с инж. Стоянов той даде за пример различни референтни проекти в България, Северна Македония и Албания за периода 2018-2019 г. Екипът на бизнес звено "Сградни продукти" представи пред аудиторията технологичните новости в сферата на сградната автоматизация - платформата Desigo CC, продуктите и решенията за управление на ОВК системи, позволяващи създаване на оптимален, здравословен климат и индивидуален комфорт, новостите в системите за пожарна безопасност и сигурност.
Втората част от семинара бе посветена на инфраструктурните решения за средно и ниско напрежение и цифровите подстанции, както и на новите проекти на направлението в Албания за последните две години. Те бяха представени от екипа на Siemens Сърбия.
Финалната презентация на събитието бе дело на представители на две партньорски фирми на Siemens SI в Албания - "Профешън Клима" и "Елтекник", които очертаха предимствата на работата с продуктите на Siemens за сградна автоматизация.
По време на целия семинар участниците имаха възможност да разгледат и да се запознаят в детайли с представената демонстрационна техника от портфолиото на бизнес звено "Сградни продукти".
"Това е първото подобно събитие на оперативно направление "Интелигентна инфраструктура" на Siemens в Албания. Силно положителната обратна връзка, която получихме от участниците, ни мотивира да продължим в тази посока, като вече обмисляме и други подобни събития за нашите клиенти и партньори от региона", подчерта инж. Стоянов.Реклама