СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 4, 2020

Терминал за лицево разпознаване и измерване на телесна температура

Терминал за лицево разпознаване и измерване на телесна температура

В условията на коронавирусна пандемия контролът на входа на помещенията се превърна в ключов фактор. Поради новите нужди е важно контролът на достъпа да може да проверява дали влизащите лица спазват мерките за опазване на здравето и да предотвратяват влизането на лица, които не се придържат към тях. Това е проверка на телесната температура и носенето на защитна маска на лицето.Вграденият безконтактен инфрачервен термоелектрически сензор позволява незабавно измерване на температурата, а точността на измерване е +/- 0.3оC. Когато потребителят има повишена температура, DVC подава аларма или изпраща известие до лицето, отговорно за контрол на достъпа. Носенето на маска за лице е съществено за предотвратяване разпространението на инфекции и повечето фирми няма да позволят влизане на хора, които не носят. Софтуерът на терминала DVC разпознава потребителите без маска и ги информира, че ако искат да влязат в пространството, трябва да поставят маска. DVC терминалът използва най-новите алгоритми, които позволяват разпознаване на хора, които са с маска. Усъвършенстваната камера с двоен обектив чете черти на лицето (като очите, веждите и непокритата част на носа) и идентифицира потребителя.Реклама