СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект проведоха обучения по енергийна ефективност за 900 строителни специалисти

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект проведоха обучения по енергийна ефективност за 900 строителни специалисти

01.11.2018
Близо 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по над 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската строителна практика. Това е водещият резултат от европейския проект Train-to-NZEB, който ще бъде представен от 10:00 ч. на 9-и ноември 2018 г. в зала 311 на УАСГ по време на събитие с участието на партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, домакините от УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и учебни центрове, работещи в строителния бранш. Основният въпрос, на които предстои да получим отговор, е как ще бъдат продължени тези усилия - с оглед на новите изисквания към енергийната ефективност и ВЕИ в новите сгради (в сила от 01.01.2019 г.) и активната до този момент държавна политика за обновяване на съществуващите сгради.
Един от основните акценти на проекта е новият учебно-демонстрационен център в УАСГ, в който се демонстрират съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес - изследователи и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството, представители на централни и местни власти, журналисти.
Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни - от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща - Германия до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на съществуващи сгради и много други. С развитото международно партньорство и новият текущ проект Fit-to-NZEB се очаква центърът да се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.
Регистрацията за събитието, което е част от Европейската седмица на професионално образование и Международните дни на пасивната къща, е достъпна на фейсбук страницата на събитието.
Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на сайта на Учебно-демонстрационния център (УДЦ), а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на сайта на ЕнЕфект.Реклама