СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 2, 2018

Филтри за вода Cintropur от Глобал Гарант

Филтри за вода Cintropur от Глобал Гарант

15.05.2017
Центробежни филтри CINTROPUR са високоефективни и предпочитани от потребителите при филтриране на механични примеси от водата. Отличната пречистваща способност се дължи на конструктивното им изпълнение и филтриране на два етапа. Първо постъпващата вода във филтъра се завихря от въздействието на налягането и се насочва от горната капачка. Под силата на собствената си тежест и центробежните сили, по-големите частици се утаяват на дъното на филтърната кана. Чрез изпускателен кран от долната част на филтъра се изхвърлят насъбралите се отпадни частици. Вторият етап на пречистване се извършва чрез просмукване на водата през филтърна мрежа към сърцевината на филтъра и оттам чистата вода се извежда през изхода. Според изискванията за пречистване, във филтъра се поставя филтриращ елемент с пропускливост по избор: 1м, 5м, 25м, 50м, 100м, 150м, 300м. Глобал Гарант е основен вносител и представител на серията CINTROPUR. В широката си разновидност филтрите се използват за домашни и промишлени цели. Промишлените се предлагат в комплект с два манометъра за определяне замърсеността на филтъра. Произвеждат се в Белгия от висококачествени материали с дълъг експлоатационен живот и наличие на резервни части за тях.Реклама