СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Hoval представи системни решения базирани на ВЕИ

Hoval представи системни решения базирани на ВЕИ

Hoval Българя взе участие в годишната конференция за устойчиво отопление и сградно обновяване за региона на Централна и Югоизточна Европа 2021.На 5-дневната онлайн конференция през юни бяха представени ефективни решения за битово отопление, базирани на възобновяеми енергийни източници и интегриране на решения за енергийна ефективност на сградите в рамките на инициативата "Вълна на обновяване". Бяха засегнати темите за трансформация на централното топлоснабдяване и как топлофикациите могат да преминат към използване на 100% ВЕИ в близкото бъдеще.
Като участник в конференцията Hoval представи своите високоефективни системни решения, които използват възобновяеми енергийни източници. Решения, които намират приложение не само в жилищния сектор, но и в индустриалния. Тенденцията за отопление и охлаждане на жилищните сгради е да се използва възобновяема енергия. Добър избор за такива системи са термопомпите Hoval UltraSource въздух-вода и вода-вода, подкрепени от соларни панели Hoval Ultrasol за производство на битова гореща вода, както и на комфортна жилищна вентилация с рекуперация HomeVent. Добавена стойност и огромно значение за икономичността и ефективността на съоръженията е обединението им в общата интелигентна контролна система TopTronic E, която чрез следене прогнозата за времето постига най-ефективния и икономичен режим, използвайки максимално ВЕИ.Реклама