СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Leuze представя новата светлинна завеса за измерване CML700i

15.05.2017
Новият модел завеса с IP65 корпус допълва досегашните модели по отношение на комуникацията - освен с досега наличните интерфейси - CAN-open, IO-Link, RS 485 и PROFIBUS, сега е наличен и модел с вграден PROFINET. Конфигурира се директно от големия дисплей посредством Leuze Sensor Studio или директно чрез GSDML файла в контролната единица. Новият модел е снабден с вграден суич за изграждане на топология - линейна или пръстен. Чрез каскадния монтаж с мъртва тока от само 23mm между лъчите, бързите времена за отговор и детекцията и на прозрачни обекти, този модел е подходящ за непрекъснато проследяване на обекти, например на конвейерни линии. Данните се предават със скорост от 100MBit/сек. В зависимост от дължината (до 2880mm) данните са достъпни в цикли от 1ms до 53ms. Максималната дължина на измерване е 222 байта, като индивидуалните стойности на отделните лъчи могат да бъдат изведени при всяка позиция. В резултат на това може да се извърши бърза и лесна оценка на височина, ширина, или ориентация. Наред със стандартния вариант серията разполага и с варианти, които са сертифицирани за употреба в потенциално експлозивни области от група II, категория 3, зона 2 (газ) и зона 22 (прах).Реклама