СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

plusAmpere предлага решение за устойчиво използване на слънчевата енергия

plusAmpere предлага решение за устойчиво използване на слънчевата енергия

Чрез патентована иновация, разработена от немската компания plusAmpere GmbH, добивите на фотоволтаичните съоръжения вече могат да бъдат увеличени по устойчив и икономически ефективен начин. Както потвърждават резултатите от двугодишната пилотна фаза, иновативната система от отражатели и изчисления, известна като pA отражение, предоставя възможността за среден годишен ръст на добива от 14%, какъвто е измерен при реални условия, в референтно фотоволтаично съоръжение в Югозападна Германия.
Предизвикателствата пред проекта включват създаването на инструмент за изчисляване и оценката на генерираните данни. Удвояването на рефлекторната повърхност не води автоматично до пропорционално увеличение на добива. Специфичните за проекта данни включват географско местоположение, азимут и ъгъл на наклона на модулите, движение на слънцето и много други фактори. Целта е винаги да се търсят оптималните възможни стойности. Особено важен въпрос е кой е най-ефективният рефлектор за необходимата област на приложение, като той трябва да издържи на най-различните екологични и климатични условия, поради което plusAmpere използва огледало за pA отражение, използвано успешно в миналото.Реклама