СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

PV централа в предприятие за месопреработка

PV централа в предприятие за месопреработка

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги завърши нов обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Фотоволтаичната централа е в предприятие за производство на колбаси с марка "Стефанов", разположена върху покрива на месопреработвателното дружество във великотърновското село Церова кория. На площ от 1170m2 с метална конструкция са монтирани 608 високоефективни монокристални модули, разположени под различен наклон, съобразен с посоката на попадане на слънчевите лъчи. Електроцентралата разполага с инвертор, окомплектован с аресторни защити, както и със система за отдалечен мониторинг, контрол и събиране на данни за произведената енергия от инверторите. Пиковата мощност на ФЕЦ Стефанов е 199kWp, а годишната и производителност е малко над 237MWh, като генерираната енергия ще се използва за собствени нужди с отдаване на излишната енергия в мрежата. Фирма Стефанов работи на българския пазар от 1998 година, като през годините непрекъснато увеличава капацитета и продуктовата си гама. "Смятам, че при всяко едно производство следва да се търси екологичен начин за неговата реализация", споделя г-н Стефанов, собственик на компанията.Реклама