СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

RoofLine - Покривни вентилационни системи за високи помещения, без необходимост от въздуховоди

RoofLine - Покривни вентилационни системи за високи помещения, без необходимост от въздуховоди

Покривните вентилационни системи Systemair RoofLine осигуряват вентилация с възстановяване на топлина, отопление и охлаждане в затворени високи помещения с височина до 30м., без създаване на течения и без необходимост от въздуховоди. Използват се при изложбени зали, панаирни палати, промишлени сгради, складови помещения, фитнес зали, многофункционални спортни сгради, закрити тенис центрове и др. Приложението им е много подходящо за модернизиране на сгради с различни видове покриви. Налични са 4 типоразмера за въздушен дебит до 13 000 м3/ч. Kорпусът е компактен, лек и устойчив на морска вода (AlMg3). Топлообменникът е противотоков пластинчат с 90%ефективност. Вентилаторите са с енергоефективни двигатели за тиха и продължителна работа. Master/slave система таза управление се интегрира лесно в системите за сградно управление чрез Modbus, EXOIile и TCP/IP. Гъвкавост по отношение на дизайна на вътрешната част, според изискванията на клиента, с големи инспекционните отвори за лесна поддръжка.
Повече техническа информация за RoofLine на български език може да откриете като последвате линкаРеклама