ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

П и М Консултинг предлага икономични решения за водния сектор

Разговор с Владимир Петков, Изпълнителен директор П и М Консултинг

П и М Консултинг предлага икономични решения за водния сектор

Г-н Петков, представeте накратко П и М консултинг?
П и М Консултинг, като част от ПИМ Груп предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни, бутални, системи за повишаване на налягането, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери за ПСОВ; автоматика за управление на процесите; осигурява проектиране, сервизно и абонаментно обслужване; доставка на резервни части и ремонтно обслужване на съоръженията. Проектира и изгражда КИП и А в помпените станции на най-модерно технологично ниво, включително чрез SMS комуникация. П и М Груп e дългогодишен партньор с водещи производители като GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. A AIVAZIS, FRANKLIN, OMEC MOTORS, T.I.S др.

Като официален сервизен партньор на GRUNDFOS, служителите ни системно преминават курсове по обучение и се запознават с новостите в производствените системи. От нас във всеки един момент можете да получите компетентна консултация за решаване на технологичен проблем или за автоматизиране и оптимизиране на различни производствени процеси. Своевременно и бързо реагираме при възникване на сервизен проблем, поддържайки на склад голяма номенклатура от резервните части за помпите, които предлагаме.

Дългогодишният ни опит ни показа, че за успешното реализиране на един продукт в условията на конкуренция са необходими надеждна и качествена технология за оптимизиране на производството, бързи, модерни и енергоспестяващи системи.

Разкажете за предлаганите от Вас съвременни продукти. С какво се отличават?
Много са новите високотехнологични решения, целящи икономии на енергия, опазване на околната среда и облекчаване на поддръжката продуктите. Някои от тях са:

1) Хидросистемите тип Hydro МРС CR за постоянно налягане с честотно регулиране на оборотите на двигателите, реализиращо динамично настройване на скоростта на помпите като функция от текущото потребление. Производителността на системата като цяло се адаптира към потреблението чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез паралелното им управление. Системите се състоят от две до шест вертикални многостъпални помпи CR, табло за управление Control MPC с интелигентно микропроцесорно управление от нов тип с вграден PID регулатор, което осъществява контрол с постоянно налягане, автоматично превключване и приоритет на помпите, функция за автоматичен тест на помпите, с цел да се предотврати блокиране на неработещите помпи, независимо конфигуриране на цифровите входове и изходи, функции за следене (мониторинг) на помпите и системата;
2) Енергоспестяващи технологии в ел. двигателите на помпите - чрез новите енергийни класове IE3, IE4 и икономичния мотор на GRUNDFOS, т.нар. „Saver” - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Hz, се постигат параметри, по-високи от изискваните за IE4, както и Постигат се икономии в себестойността на единица произведена продукция;
3) Помпи за отпадни води с обновени и оптимизирани профили на работното колело, с което се постига по-висок КПД и съответно икономии в пречиствателните сектори и съоръжения; Обновена и разширена гама на дозиращи помпи от ново поколение от тип SMART DIGITAL. Възможност за дезинфекция на водата без остатъчен хлор.
4) Предлагаме компютърно моделиране на процесите в биобасейните на ПСОВ за оптимизиране на избора на оборудване.

Споделете за реализирани проекти с Ваши технологични решения и продукти.

П И М Груп e участвал в инженеринга, доставката и монтажа на канални помпени станции - помпи, миксери, филтри, въздуходувки; ПС за питейни, технологични и противопожарни нужди, като част от интегрираната система за водоснабдяване и водопречистване на Пловдив, Бургас, Кърджали, Габрово, Пазарджик, Златоград, Мадан, Рудозем, кв. Бенковски и Нови Искър в София; в новоизградените Депа за отпадъци в София, Монтана, Сандански, Смолян, Ботевград; Завода за автомобили край Ловеч; Дълбоководното заустване на отпадните води на Златни пясъци и други.

П И М ГРУП участва активно в изграждането на Завода за биологични отпадъци в Хан Богров, като част от Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столицата.

Една от основните дейности на фирмата е поддръжката, гаранционното и следгаранционно обслужване на модерните съоръжения в най-голямата на Балканите Пречиствателна станция за отпадни води край Кубратово.

Фирмата е дългогодишен член на Клуб 9000 с над десет годишния си опит в изпълняване на изискванията на стандарта ISO 9001.

С мисъл за опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, покрихме изискванията за сертифициране и по стандартите ISO14001 и OHSAS18001.П И М ГРУП

София 1434, кв. Симеоново, ул. Босилек 55А
тел.:02/ 9614045, 9614185
факс:02/ 9614005