ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

Превантивна поддръжка на пътностроителна техникаПревантивна поддръжка на пътностроителна техника

За да работи пътностроителната техника ефективно, икономично и безаварийно, осъществяването на превантивна поддръжка е задължително. Превантивната поддръжка е предназнач ...

Добавки за асфалтДобавки за асфалт

Съвременните технологии в изграждането на пътни настилки са насочени основно в два аспекта – високо качество на асфалта при ниски експлоатационни разходи и опазване на ок ...

Соларни решения за градска средаСоларни решения за градска среда

Поради увеличаване на търсенето на енергия в световен мащаб много градове търсят начини да посрещнат това предизвикателство чрез използване на чиста, безопасна и надеждна ...

СветофаритеСветофарите

Светофарите са предназначени за регулиране на движението на превозните средства и на пешеходците. Това регулиране е по-гъвкаво от пътната маркировка и от фиксираните пътн ...

Третиране на отпадъчни водиТретиране на отпадъчни води

Третирането на отпадъчни води е процес, при който се отстраняват замърсители от водите, отведени от битови, промишлени или търговски обекти, както и повърхностни оттоци. ...

Потопяеми помпи за ПСОВПотопяеми помпи за ПСОВ

Оборудването на пречиствателни станции за отпадъчни води е истинско предизвикателство. Използваните помпи трябва да се справят с канални води с променлива плътност, съдър ...

Техники на рекултивация при нарушени терениТехники на рекултивация при нарушени терени

Мини, промишлени зони и депа за отпадъци – най-забележителното лице на деградираните антропогенни ландшафти. Има ги навсякъде по света, във всяка страна. Под тях са затру ...