ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

Община Габрово създава звено за озеленяване по швейцарски модел

Община Габрово създава звено за озеленяване по швейцарски модел

Договор по проекта „Цветен град“ подписа Община Габрово с междинното звено на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Разработката ще се финансира със средства от схемата за безвъзмездна помощ към фонд „Партньорство“.

Идеята е чрез дейностите по проекта да се подпомогне стартирането на общинско звено за озеленяване и поддържане на парковете и градините, което е в процес на създаване. Новата структура ще бъде технически обезпечена, с 21 души персонал, и ще замести услугите на избираните досега чрез конкурс външни фирми. Ще бъде разработена стратегия за развитие на зелената инфраструктура на Габрово за периода 2014 – 2020 г., по добрия пример на побратимения град Тун.

Предвидени са обучения в Швейцария за придобиване на управленски и практически умения от мениджърския персонал и от работници в звеното, както и обучения за работа със специализирана техника и предпазни средства. Швейцарският партньор ще осигури трима специалисти, които ще посетят Габрово общо пет пъти през периода на изпълнение на проекта. При разработването на ежегодните работни планове, ръководителите на новата структура ще бъдат подпомагани от специалисти от софийския лесотехнически университет.

Планирано е разработване на демонстрационни модели и технически проекти на три района. Градският пейзаж ще бъде допълнен с ефектни цветни фигури, падащи цветя по брега на крайречната улица „Аврам Гачев” и поддържани междублокови пространства. В дейностите е заложена информационна кампания, насърчаваща активността по темата, и цветна доброволческа кампания за жителите на шест квартала, които ще озеленяват около домовете си на състезателен принцип. Ще се проведе и пленер състезание за студенти по ландшафтна архитектура на тема „Цветното бъдеще на Габрово”.

Общата стойност на проекта е 438 947, 00 лв., а приносът на община Габрово – 65 842, 05 лв. Дейностите ще стартират от 1 май 2014 г. и ще продължат до 30 април 2017 г.