ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Пътностроителни машини и технологииПътностроителни машини и технологии

Както в много аспекти в сферата на строителната техника, фокусът е насочен към нови машини с последно поколение нискоемисионни дизелови двигатели. Новите машини, предлага ...

Пътни мостовеПътни мостове

Безспорно проектирането и изграждането на големи пътни съоръжения е предизвикателна и отговорна задача. Често тези процеси са съпроводени от допълнителни усложняващи проц ...

Вентилация на тунелиВентилация на тунели

Вентилацията на тунелите е задължителен елемент от процеса на тяхното проектиране и изграждане. Необходимостта от вентилация се налага поради различни причини, сред които ...

Трошачно-пресевна механизацияТрошачно-пресевна механизация

Перспективите в трошачно-пресевната индустрия за преминаване към компактни машини са повече от обещаващи, благодарение на нормативните промени, позволяващи увеличаване на ...

Тротоарни и алейни настилкиТротоарни и алейни настилки

За да имаме красива градска среда, е необходимо всички елементи от ландшафтния дизайн да бъдат организирани хармонично. Това е трудна задача, но за решаването й може да п ...

Значение и приложение на ГИС технологииЗначение и приложение на ГИС технологии

Географските Информационни Системи (ГИС) са модерни, многофункционални, компютърно базирани технологии, които не само визуализират обекти от географското пространство чре ...

Енергийна ефективност на водните помпиЕнергийна ефективност на водните помпи

Добиването на вода е първата стъпка за всяка водоснабдителна система. Днес на пазара се предлагат помпени решения от всякакъв мащаб, независимо дали източникът е подпоч ...

Мобилни пречиствателни станции за отпадъчни води

Широка гама от компактни, преносими системи за пречистване на отпадъчни води, базирани на доказани технологии, си проправят път при управление на водните ресурси на проек ...

Обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци

Ако благосъстоянието на човечеството зависи от постоянното разширяване на производството и потреблението на всевъзможни продукти, обществото ще бъде принудено да се справ ...