ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Кофражни решения на Doka за язовир в Алпите

Кофражни решения на Doka за язовир в Алпите

Със своите усъвършенствани решения за кофражи Doka Швейцария успя да спечели договора за увеличаване височината на язовирната стена и за създаване на подземни кухини за помпено-акумулаторната водноелектрическа централа Nant de Drance.

Като част от енергийните политики, няколко помпено-акумулаторни ВЕЦ-а са построени в Швейцария, като Nant de Drance е най-голямата от тях. Компанията Doka поддържа връзката с възобновяемите енергийни източници чрез голямо разнообразие от кофражни системи за увеличаване височината на язовирната стена и за построяване на подземната кухина. С мощност от 900MW, проектът, който е предвиден да бъде завършен за 10 години, ще бъде най-големият в сравнение с трите съществуващи помпено-акумулаторни ВЕЦ в Швейцария, взети заедно. Височината на язовирната стена ще бъде повишена с 22m и ще достигне 77m, което ще доведе до удвояване на вместимостта на съществуващия резервоар. Общо 65,000m3 ще бъдат необходими за това разширение.

Кофражните системи се използват в едностранни строителни проекти, като язовири, баражи, ВЕЦ-ове, разположени на реки, или пилони без кофражни скоби. Кулата ще трансферира всички изливащи се водни товари в предишната секция. Различните системни варианти D12, D15, D22 и D35 улесняват икономичното адаптиране към разнообразни блокови размери в зависимост от проектите. Изборът на различни системни опции D12, D15, D22 и D35 предоставя на компанията Doka едно икономично стандартно решение за блокови височини до 5.00m.

Бързо строителство поради оптимизирани оперативни цикли:
Ефективно кофриране от самото начало чрез използване на същия кофраж за начални блокове и регулярни цикли; по-кратки периоди за използване на кранове поради бързото повдигане на кулата и кофражите като едно цяло; бърза и прецизна инсталация на кофража във всяка посока поради лесните опции за регулиране.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама