ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Локатор на подземни кабелни линии, тръбопроводи и газопроводи от серия AccuView

Локатор на подземни кабелни линии, тръбопроводи и газопроводи от серия AccuView

Това трасиращо устройство дава възможност на оператора да работи с всяка желана от него честота в диапазон от 256Hz до 200 kHz. Важна особеност на това решение е, че можете да програмирате както честотите на приемника, така и тези на предавателя. Честотите се задават от потребителя по софтуерен път, като в работен режим операторът може да работи със списък от 70 избрани от него честоти.

Приемникът разполага с висококонтрастен LCD екран видим при всякакви условия, включително и на директна слънчева светлина. Четири-бутонна клавиатура и интуитивно меню за управление на различни езици улесняват максимално оператора. Като опция приемникът може да бъде поръчан с Bluetooth интерфейс за комуникация и трансфер на данни към външни устройства като PDA, смартфони, таблети и пр. Опционалната система за измерване на околните шумове, сканира участъка за шум и дава съвет за най-подходящите работни честоти за бърза и точна локализация.

Възможно е да окомплектовате локатора с различни по мощност предаватели, като 12W-вия генератор е с двоен изход за едновременно подаване на сигнал към две линии с цел съкращаване времето за работа при обследване на повече от една линия. За допълнително удобство като опция се предлага безжична комуникация между приемника и предавателя, за да можете да промените честота на предавателя директно от приемника. Интегрираните модерни технологии осигуряват живот на батериите: над 100 часа за трансмитера и 60 часа за приемника. Тя дава възможност за отчитане на разстоянието до линията и по хоризонтала и по вертикала (дълбочината) за по-точна локализация при наличие на препятствия. Усиленият корпус на AccuView е с най-високия за този клас апарати защита IP65, с цел максимална пригодност за работа в тежки условия, при замърсяване или влага.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама