ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Международна Конференция по Управление на Дъждовни води 2014

Международна Конференция по Управление на Дъждовни води 2014

В Будапеща се проведе първата Международна Конференция по Управление на Дъждовни Води 2014. Тази единствена по рода си конференция събра специалисти в областта на водите от седем европейски държави, за да обменят информация за третирането на дъждовните води, което става все по-важна тема в световен мащаб.

Организатор на събитието бе унгарската Камара на инженерите, представлявана от Председателя - г-н Гюла Райх, и Унгарската хидрологична асоциация, представлявана от Зам.-председателя - г-н Кароли Барош. Спонсор на конференцията бе HAURATON, които подпомогнаха организационния комитет като използваха своята международна мрежа за подбора на специалисти в областта на водите от Румъния, България, Словакия, Словения, Хърватска, Унгария и Германия. Шест професионални лектори от четири различни страни изнесоха презентации относно важността, обработката и събирането на дъждовни води и представиха информация за инфилтрацията и използването на отпадните води в градските зони. Презентациите бяха интерактивни и следователно "живи", тъй като участниците имаха възможността да се свързват директно с лекторите като задават отделни въпроси или споделят своя личен опит с аудиторията. Обратната връзка от участниците за тази конференция беше много положителна. Най-високо оценени от професионалните гости бяха точният подбор от набиращи популярност теми, международното участие и балансът между официална и културна програма. Конференцията доказа, че очевидно има голяма нужда специалистите да се информират относно новите тенденции в областта на третирането на дъждовни води и да обменят своя опит със специалисти от други страни. Това е отличен знак за продължаване на събитието и през 2015 г. Камарата на проектантите, общинските власти и всички, занимаващи се с управление на дъждовни води, които проявяват интерес за участие в следваща Международна конференция, могат да се свържат с Хауратон България.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама