ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Мултифункционална система за колонково сондиране от Sandvik

Мултифункционална система за колонково сондиране от Sandvik

Новоразработената мултифункционална повърхностна и подземна (NSU) система за колонково сондиране на Sandvik Mining има взаимозаменяеми компоненти, включващи стандартни и помпени приложения, увеличаващи производителността на миньорите. Иновативният дизайн предлага ценово ефективни решения чрез намаляване на нетния работен капитал и запасите от резервни части, осигурявайки по-безопасни операции.

„Новопатентованият iQ-FCV вентил предоставя и поддържа постоянно предупреждение чрез постоянно високо водно налягане, уверявайки оператора, че вътрешният тръбен механизъм положително прилепва в колонковата тръба. Това елиминира погрешното позициониране и не позволява да се губи ценно време“- каза Chris Daws – мениджър на продуктовата линия на Sandvik Mining.

“За по-добра ефективност на водата iQ вентилът е конструиран да запазва количеството вода в колоната даже и при сухи сондажни отвори“- допълни той.

NSU системата има автоматично заключване на прилепването за безопасност и вилкообразно съединение за лесно манипулиране. Устройството за колонково сондиране не изисква приспособления за изтегляне или свързване на кабели, улеснявайки поддръжката.

NSU системата за повърхностно и подземно (HSU) колонково сондиране на Sandvik и последващата H система имат в болшинството си едни и същи компоненти в главата за колонково сондиране“- каза г-н Daws.

“С взаимозаменяемия дизайн за двете системи NSU главата за колонково сондиране може да се преобразува в HSU глава за колонково сондиране и обратно. Това ще намали значително запасите от резервни части. Вече не е необходимо да се поддържат различни сондажни системи в шелфа, тъй като новата система за колонково сондиране е предназначена както за стандартни, така и за помпени приложения“- добави той.

Sandvik планира да пусне на пазара HSU системата по-късно тази година.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама