ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Нов клас лазерен скенер VUX-1 за директно картографиране

Безпилотните Летателни Системи (БЛС) вече успешно навлизат и на гражданския пазар. Вследствие става възможно въвеждането на иновативни системи за целите на професионалната геодезия. Отговаряйки на изискванията за ефективно прилагане на БЛС, разчитащи на LiDAR технологията, RIEGL- Австрия предостави нов клас лазерен скенер за директно картографиране - VUX-1. Чрез този нов клас се отварят и нови възможности за използване на LiDAR технологията с БЛС за приложения в дистанционните измервания и мониторинг.

RIEGL VUX-1 представлява лек, компактен, изключително бърз и прецизен лазерен скенер, които отговаря на предизвикателствата на нововъзникващите задачи за заснемане от БЛС и ултра леки самолети, както по отношение на измерването, така и по отношение на системната интеграция. За да отговори на специфичните ограничения в полетните характеристики на различните БЛС, скенерът VUX-1 е проектиран така, че да бъде монтиран във всяка ориентация – съобразен е за платформи с ограничено тегло, пространство, захранване и пр. VUX-1 предлага високоточно лазерно измерване на разстоянието с прецизност от 5mm за целия си обхват на действие с радиус от 1000m, базиращо се на технологията на RIEGL за реалновременна вълнова обработка и цифровизация на отразения сигнал, което позволява постигане на еднозначни резултати от измерванията и оценката на многоцелевите обекти дори при неблагоприятни атмосферни условия. Механизмът за сканиране се основава на изключително бързо въртящо се огледало, което осигурява напълно линейни, еднопосочни и паралелни сканиращи линии, в резултат на което се получава едно регулярно-матрично разпределение на точките върху сканираните обекти. Използвайки тази върхова LiDAR технология VUX-1 работи с до 500 хиляди ефективно изпратени лазерни импулса за 1 сек., в обсега си на зрително поле от 330°, което може да се равнява на повече от 3 млн. измерени цели за същото време от силно залесен обект, при максимална скорост на сканиране от 200 скан-линии за 1 сек. и при полетна височина на сканиране от 350 метра над терена. Лазерният скенер VUX-1 е пригоден за различни видове инфраструктурни обекти - пътни, железопътни, водни, брегови, електропреносни и пр. Комплектът от набраните данни от едно или повече заснемания се съхранява върху вграден в скенера 240 GByte SSD диск и чрез интегриран LAN-TCP/IP интерфейс се прехвърлят за последваща обработка.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама