ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Продукти за производство и последваща обработка на готови настилки от МЦ-Баухеми

Продукти за производство и последваща обработка на готови настилки от МЦ-Баухеми

Вече над половин век името МЦ-Баухеми се асоциира с висококачествени продукти и системи, от които печелят бетонови възли, производители на бетонови елементи, архитекти и строителни фирми. Целта на фирмата е да развива близки до практиката технологични и икономически решения. Високоефективните продукти, системи и обслужване, които предлага, придават на модерното строителство нови перспективи.

Над 10% от персонала е зает с научна и развойна дейност, което прави компанията една от най-иновативните в бранша, даваща достъп на своите клиенти до най-новите и ефективни технологии за производство.

Серията MURASAN на МЦ-Баухеми включва системи от продукти, предназначени за повишаване на ефективността и качеството при производството на елементи от полусух и пластичен бетон. Основните положителни ефекти при правилната употреба на продуктите са: по-добро уплътняване на бетоновата смес; ниска производствена себестойност; повишаване на производителността; висока хидрофобност на повърхностния слой на готовите изделия; подобряване на интензитета на цвета; минимизиране на изсоляването; подобрена мразоустойчивост и устойчивост на соли.

В допълнение към добавките, влагани в производството на бетон, МЦ-Баухеми разполага с редица продукти за последваща обработка на готови настилки като импрегнатори за предпазване от атмосферно влияние; хидрофобизатори; смеси за фугиране на павирани и каменни алеи и др.

В стремежа си да създава дългосрочни отношения МЦ-Баухеми предлага на своите партньори: консултации с опитни технолози директно на производствената площадка; достъп до практически знания и опит трупан в продължение на 50 години в над 30 държави; обучения за продукти и продуктови системи; технически семинари; консултации по актуални нормативни промени.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама