ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

П и М Консултинг със сертификат за отлично предприятие

П и М Консултинг със сертификат за отлично предприятие

Наскоро П и М Консултинг бе удостоена със сертификат за „Отлично малко и средно предприятие“ /EXCELLENT SMALL & MEDIUM ENTERPRISE/, който се издава от българската търговско промишлена палата и КОФАС – България.

П и М Консултинг, като част от ПИМ Груп, предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни, бутални, системи за повишаване на налягането, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери, колонни помпи за ПСОВ и КПС; автоматика за управление на процесите; осигурява проектиране, сервизно и абонаментно обслужване; доставка на резервни части и ремонтно обслужване на съоръженията в ОВиК, ВиК инсталации в Топлофикационни и ВиК дружества, Промишлени предприятия, Държавна администрация, както и по проекти, финансирани по Европейски програми за регионално развитие. Изгражданите КИП и А в помпените станции са на най-модерно технологично ниво, включително чрез SMS комуникация. П и М Груп e дългогодишен партньор с водещи производители като GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. AIVAZIS, FRANKLIN, OMEC MOTORS, T.I.S др.

С широката гама от продукти и услуги фирмата е в състояние да удовлетвори специфичните изисквания на новоизграждащи се обекти като Пречиствателни станции за отпадни води, Помпени станции за чисти, технологични и противопожарни нужди, както и при реконструкция и модернизация на съществуващи инсталации.

Фирмата е дългогодишен член на Клуб 9000 с над десет годишния си опит в изпълняване на изискванията на стандарта ISO 9001. С мисъл за опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, фирмата покри изискванията за сертифициране и по стандартите ISO14001 и OHSAS18001.

Поредното отличие от Българската Търговско промишлена палата и КОФАС – България екипът на фирмата приема като признание, но и с огромна отговорност към своите клиенти.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама