ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Системи за единно управление в софийското метро от Старт Инженеринг

Системи за единно управление в софийското метро от Старт Инженеринг

Един от ключовите елементи за функционирането на всички новоизградени метростанции е цялостната изградена мрежа от автоматизирани системи за мониторинг, управление и контрол от най-висок клас. Те гарантират непрекъснатото и автоматично изпращане и събиране на данни с информация за актуалното състояние във всяко едно отделно звено, анализ и обработка на данните, както и архивиране, съхранение и визуализиране в реално време. Всяка една от системите има три нива на управление, като може да се извършва дистанционна компютърна връзка от Централен диспечерски пункт, от КПС, а същевременно, при нужда, екипите от експлоатация могат да използват и режим на местно управление с цел гарантиране на максимално ниво на сигурност. Независимо от автоматичното управление на всяка една от системите, съществуват и защити на ниско ниво, които могат да изключват всеки един елемент от системите с цел безопасност и предпазване както на самите съоръжения, така и на хората, които ги обслужват.

Като част от изградената мрежа са системите при Тягово-понизителните станции по трасето на метрото, които са базирани на PROFIBUS комуникация с технологии на Siemens. Те осигуряват непрекъсваемо захранване на собствените нужди на всяка метростанция и токоподаването на контактна релса за осигуряване тягата на влаковете в отделните участъци. Собствените нужди включват санитарно-техническите съоръжения, чието управление се реализира чрез серия контролери от високо ниво на Schneider Electric с най-модерните комуникационни системи lan и modbus и възможност за изнесена архитектура. Системата е изцяло резервируема с рингова структура на местно ниво, използваща активно оборудване MOXA. Това осигурява безпрепятствената работа на всички елементи в мрежата дори при получаване на конфликт, колизия или отпадане на връзка при дадено устройство.

Като част от цялостната мрежа за единно управление е включена и системата на транспортна автоматика за управление и контрол на всички влакове и съпътстващата ги автоматика от страна на диспечери, в това число на информация относно скорост, позиция, радио връзка, маршрутизация и др. по цялото трасе. Единната мрежа за управление и контрол е изградена върху цялото трасе на метрото на базата на двоен оптичен ринг с активно оборудване тип OTN (Open Transport Network) на белгийския световен лидер на пазара. Подобни модули са инсталирани и свързани помежду си на всяка метростанция и в ЦДП и служат за пренос на всички управляващи, контролиращи и изпълнителни системи. Използваното OTN оборудване от типа X3N10G е първата и единствена по рода си система в Европа и е изградена по модел на най-модерните транспортни мрежи като метрото в Шанхай, САЩ и петролопроводите в ЮАР.

Всички посочени системи функционират в обща мрежа при седем от метростанциите на втори метродиаметър и новите трасета от първи метродиаметър, като към тях са включени наблюдение и управление на станционно и тунелно осветление и вентилация, водоотливни помпени станции, както и системата за автоматично таксуване на пътниците. Техническото изграждане на цялостния инженеринг, както и проектирането на всички метростанции по втори метродиаметър, са осъществени от екипите на Старт Инженеринг при спазени срокове и въз основа на най-добрите световни практики в областта на внедряването, мониторинга и контрола на електроапаратура и автоматизация. За добре свършената работа Старт Инженеринг получи висока оценка от Метрополитен и всички водещи инженерингови и строителни компании, участвали в изграждането на софийското метро.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама