ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Устройства Скейлуотчър за обработка на твърди води

Устройства Скейлуотчър за обработка на твърди води

Има много причини за образуване наотлагания и биофилм по стените на тръбопроводи и повърхности, които са в контакт с вода. Най-важната, която е и основна, е голямата наситеност на различни химически елементи във водата. Не йоните на Ca, а карбонатите Ca(HCO3)2, са тези, които основно образуват отлагания. Работата на устройствата Скейлуотчър променя броя, размера и формата на кристалите, намалява способността им за прилепване и образуване на отлагания по стените на тръбопроводите и, което е по-важно и с голамо практическо значение, по топлообменни повърхности. Установено е, че ¼” отлагания увеличават до 40% енергийните разходи. Ефектът се постига с комбинирано въздействие в две направления. Обработката повлиява началното образуване на кристалните зародиши и те не се слепват. Необработената вода образува твърди структури, които нарастват все повече и повече, обработката създава идиоморфни, разпръснати кристали, които няма да формират такива твърди структури. Малките кристали със заоблена форма са голям брой, но с малка повърхност. Това ги прави чувствителни към водния ток и лесно се отмиват от тръбопровода. Другият ефект от работата на устройствата е въздействието върху колоидните клъстери във водата. Установено е, че тези колоидни клъстери имат положителен и отрицателен заряд на различни места. Необходима е само малко енергия, за да репозиционира колоидите, ако се ползва електромагнитено поле с точната честота. Щом веднъж тези колоиди са репозиционирани, условието да прилепват отслабва многократно. Общият ефект е, че кристалите няма да прилепнат към стените на тръбопровода и по повърхности, които са в контакт с водата, и ще бъдат отмити с водния поток. Тъй като вече не се образуват нови отлагания, остатъчният ефект от действието на полето и силата на водния ток постепенно омекотяват и отмиват слой по слой наличните стари отлагания. Твърдостта временно се увеличава докато всички отлагания се отмият.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама