ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

BENNINGHOVEN асфалтосмесител 240 т/ч за Пътища и Мостове ПРО

BENNINGHOVEN асфалтосмесител 240 т/ч за Пътища и Мостове ПРО

Проектът бе осъществен по програма за европейско съфинансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика“. За първи път в България BENNINGHOVEN достави система за пенобитум на асфалтосмесител, който се използва при производството на нискотемпературен асфалт. Едно от големите предимства на тази технология е намаляването на производствената температура на стандартната асфалтова смес с 30° - 40°С, което води до икономия на гориво за подгрев на инертния материал. Другите предимства са намалените нива на вредни изпарения и миризма при полагането на нискотемпературен асфалт. Абсолютна новост за България е и производството на лят асфалт. При тази технология инертните материали биват подгрети до много висока температура, като ситото на асфалтосмесителя BENNINGHOVEN позволява пресяване на горещи фракции до 400°С. Инсталацията в Провадия е оборудвана също и със система за подаване на 30% рециклиран материал в мешалката. Предимството на системата е добавяне на високо количество рециклиран материал при гарантиране качеството на крайния продукт, т.к. свежите инертни материали биват пресявани. Асфалтосмесителят разполага с вертикални битумни цистерни с обща вместимост 160 м3, една от които е снабдена с вертикален бъркачен механизъм за оптимално съхранение и работа с полимер-модифициран битум. Фирма „Пътища и мостове ПРО“ инвестира също в дозираща система за твърди целулозни добавки за производство на сплит-мастик, както и дозираща система за течни добавки за подобряване адхезията между инертните материали и битума. Компютърното управление на инсталация е последна генерация тип „BLS 3000“, базирана на операционна система Linux, която дава още по-добра експлоатационна сигурност и възможност за по-добър мениджмънт на цялото асфалто-производство. Не на последно място всички задвижвания над 15 kW в инсталацията са с плавен пуск за спестяване на електроенергия.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама