ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Вило развива и предлага ефективни продукти за ПСОВ

Разговор с г-н Пламен Лилов, Мениджър направление Управление на водите във Вило България

Вило развива и предлага ефективни продукти за ПСОВ

Г-н Лилов, бихте ли представили направление „Управление на водите“ във Вило България?
Wilo SE, Германия е един от водещите световни производители на помпи, помпени системи и оборудване за отопление, климатизация, водоснабдяване, канализация и третиране на отпадните води. „Управление на водите“ е едно от основните направления на Wilo, което в последните 10 години се развива изключително динамично в цялата група на Wilo. Освен водещ производител, една от нашите стратегически цели е да продължим да бъдем иновационен лидер.

Направлението във Вило България е условно разделено на две поднаправления –чисти води и отпадни води, което се обуславя и от продуктовото разделение. Продуктите, които са в частта чисти води са всички помпи и помпени системи за транспортиране и водоснабдяване на населените места, системи за увеличаване на налягането предимно в градовете, където е необходимо. В част отпадни води предлагаме продукти и решения за събиране на отпадните и дъждовни води от битовата канализационна мрежа и съответно отвеждането им до съоръженията за пречистване. Към тази група продукти спадат освен помпи и канализационни помпени станции със съответното управление и автоматика. След събирането отпадните води се отвеждат до пречиствателните станции за отпадни води, където се подлагат на третиране и пречистване. Вило е един от малкото световни производители, които предлагат системни решения и оборудване за пречиствателни станции за отпадни води – помпи, високо ефективни миксери и аерационни системи, въздуходувки.

Какви съвременни технически системи и продукти предлагате за третиране на отпадни води?
Както вече споменах, предлагаме цялостни системни решения, които са за ПСОВ и канализационни помпени станции. Но не само това, например в почти всички изграждащите се Депа за битови отпадъци са необходими специални помпи за изпомпване на инфилтрати и агресивни води, образували се в депото. И тук можем да отговорим на изискванията, предлагайки специални патентовани покрития WILO CERAM на помпените агрегати и работните колела, освен, че защитават и увеличават живота на помпата, също и повишават ефективността и.

Споделете за някои решения на WILO за подобряване на ефективността на ВиК инсталациите?
Ако говорим за подобряване на ефективността при чистите води, мога да изтъкна системите ни за повишаване на налягането с интегрирано честотно управление на всяка помпа, Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, които даже и към днешна дата покриват заложените изисквания и критерии за 2017 г., съгласно директива EC 640/2009.

В областта на отпадните води това е Wilo-EMUPort - канализационна помпена станция, позволяваща отделяне на твърдите частици с помощта специални сепаратори, предвидени в станцията. По този начин твърдите частици не преминават през помпите, което увеличава експлоатационния им период. Също така използваните помпи са с по-ниска мощност и консумация на енергия.

Бихте ли споделили стратегически насоки за бъдещото Ви развитие?
Една от насоките ни за бъдещо развитие в направление на „Управление на водите“ във Вило България е подобряване на енергийната ефективност на съществуващите съоръжения за водоснабдяване и канализация в България, някои от тях изключително стари и неефективни. Ще дам и един пример. Имайки и развивайки високоефективни продукти, отскоро предлагаме услугата TRY&BUY. В съществуващи съоръжения като ПСОВ, канализационни помпени станции можем да доставим на клиента продукт/и на Вило – помпи, миксери и/или други, той да бъде тестван за определен период от време, след което, ако клиентът е доволен, да си го закупи. Ако пък не е, да ни го върне, без да има никакви разходи. По този начин, вярвам, че заставайки с името си и залагайки на ефективността на продуктите си, ще вървим ръка за ръка напред заедно с клиентите ни.