ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

През ноември ще е завършен ремонтът при Лъвов мост

Разговор с г-н Любомир Христов, Зам. кмет "Транспорт и транспортни комуникации“, Столична Община

През ноември ще е завършен ремонтът при Лъвов мост

Уважаеми г-н Христов, бихте ли представили някои от ключовите текущи транспортни проекти в столицата?
Един от ключовите проекти е Транспортен възел „Лъвов мост“. Той e разработен на три нива и съчетава три вида транспорт – автомобилен, електротранспорт и метро. Проектът предвижда площадът да има кръгова форма, в съответствие със застрояването на района и реализиране на първо ниво на кръгово движение при пресичането на бул. Сливница и бул. Княгиня Мария Луиза. На това ниво се запазва Лъвовият мост, а кръгът се затваря с два допълнителни дъгообразни моста, разположени от двете страни на стария мост. Това позволява пътното движение да се изнесе по кръга, а по стария мост да се запази трамвайното движение. На второ ниво преминават два транспортни подлеза по бул. Сливница. В проекта е предвидено релсовият път по бул. Княгиня Мария Луиза да се демонтира и след изграждането на кръговото кръстовище и тунелите релсовият път ще се монтира по съществуващо положение, с минимална нивелетна промяна. На трето ниво под реката минава двупътен метротунел (по бул. Княгиня Мария Луиза) и пешеходен подлез, които са изградени. В новопроектираното кръгово кръстовище се обособяват две зелени площи с полукръгла форма. Тук ще бъдат разположени част от археологическите структури, които бяха открити при строителството на обекта. Приключиха строително-монтажните работи по северното платно на бул. Сливница, както и основните СМР по двата дъгообразни моста. В момента се работи по южното платно на бул. Сливница и по стария Лъвов мост. Строителството ще приключи през ноември.

Приключи друг ключов транспортен проект - Рехабилитация на бул. Цариградско шосе от надлез над бул. Г.М.Димитров до надлез над бул. Александър Малинов, включително прилежащите съоръжения. При надлеза по бул. Цариградско шосе при бул. Г.М.Димитров е направен нов изравнителен бетон, бетон за тротоарни конзоли, положена е армировка и е направена хидроизолация. Положен е плътен асфалтобетон за изравнителен пласт върху хидроизолацията и плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум. При надлеза по бул. Цариградско шосе над бул. Александър Малинов е направен нов изравнителен бетон, бетон за тротоарни конзоли, положена е армировка и е направена хидроизолация. Положен е плътен асфалтобетон за долен пласт и плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум, за горен пласт.

При пешеходния подлез „Царевец“ при Орлов мост е направена вътрешна мазилка и шпакловка по бетонови стени и тавани, положен е латекс по стени и тавани, направен е окачен таван “Hunter Douglas”. Направена е циментова замазка по под, пренаредена е настилката от гранитни плочи и облицовката от гранитни плочи. Монтирани са табла за визуална информация. Монтирани са камери за видеонаблюдение.

Приключиха строително-монтажните работи на кръстовището на две нива при Семинарията. Естакадата е разположена по бул. Пейо Яворов и осъществява безконфликтното провеждане на движението по бул. Пейо Яворов над бул. Стоян Михайловски. Състои си от Рампа „Север” (Телевизионна кула) с дължина 96,90m. Следва конструкцията на надлеза с дължина 163, 50m и Рампа „Юг” ( бул. „Черни връх” ) с дължина 106,20m. Общата ширина на естакадата е 18,20m и включва два тротоарни блока по 1,10 м. ( не е предвидено пешеходно движение по естакадата ) две платна за движение по 7,00m и разделителна ивица 2,00m Подпорните стени са със стоманобетонна конструкция. Изграден е нов пешеходен подлез по бул. Пейо Яворов, който дава възможност за преминаване на пешеходци под натоварения бул. Пейо Яворов. С новото решение се засяга инженерната инфраструктура и се извърши реконструкция и изместване на попадащите в обсега му инженерни мрежи и съоръженията. Платното по бул. Стоян Михайловски в участъка от кръстовището до плошад Велчова завера е изместено със средно 2m в посока към оградата на Софийската духовна семинария, като по този начин се осигурява габарит на пътното платно 14m.

В ход е и рехабилитацията на няколко централни и ключови булеварди: ул. Г. С. Раковски от бул. Княз Александър Дондуков до ул. Козлодуй (без кръстовището с бул. Сливница) – предвижда се преасфалтиране на настилката и нови тротоарни настилки;

Рехабилитация на бул. Овча купел от ул. Житница до бул. Президент Линкълн и от бул. Президент Линкълн до бул. Цар Борис ІІІ - Изпълнява се рехабилитация на съществуващите платна и тротоари. Отводняването се реализира чрез съществуващите съоръжения. Паважната настилка се подменя с асфалтобетон. Ще бъдат подменени и ремонтирани бордюрите, където те са в лошо състояние и ще бъде положен пясъчен асфалтобетон на тротоарите. На тях ще се ситуира и велосипедна алея. Уличното осветление ще се ремонтира и ще бъдат поставени нови осветителни тела.

През 2014 г. предстои довършване на СМР по І. ЕТАП при Транспортен възел „Надежда”, което включва: ремонт на релсовия път (около 2km) и саниране по долното строене на съоръженията по трасето на релсовия път. Обектът включва около 2km релсов път, 18 бр. съоръжения, 3 пешеходни подлеза и пътни връзки разделени на 5 етапа. През 2012 г. бяха изпълнени 12 броя съоръжения, 3 пешеходни подлеза и част от пътните връзки. През 2013 г. бяха възложени и изпълнени 5 броя съоръжения и оставащите пътни връзки. Етапи II, III, IV и V са въведени в експлоатация.

През 2014 г. ще се извърши цялостен ремонт на около 30 вътрешно-квартални улици на обща стойност около 12.5 милиона лева, от тях 10 мил.лв. в инвестиционната програма. Улиците са в различни райони на града.

На какъв етап е проектът за разширението на метрото?
Към момента се изпълнява ІІІ Етап от Проекта за разширение на метрото в София, Лот 1 - участък бул. Цариградско шосе – Летище София и Лот 2 – участък ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4, с обща дължина 7,7km и 7 метростанции.

Етап ІІІ представлява продължението на първи метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъкът ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4 е изцяло подземен с дължина 2,7km и 3 метростанции. Участъка бул. Цариградско шосе – Летище София е с дължина 5km и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена. Участъците са планирани да бъдат завършени през април 2015 г.

На 1 август започна и строителството на участъка от разширението на Линия 2 на столичното метро от метростанция Джеймс Баучер до ул. Сребърна. Този участък включва трасе с дължина 1,3km и една подземна метростанция. Срокът на изпълнение е 22 месеца – юни 2016 г.

Бихте ли сп оделили кои ще са приоритетните проекти за следващата година?
Един от важните проекти, който трябва да бъде реализиран през следващата година, е кръстовището на две нива на бул.Академик Иван Гешов - бул. България. С реализацията на този проект се очаква значително подобрение на трафика в района, намаляване на времето за преминаване на кръстовището, съответно намаляване и на транспортните разходи.

В програмата за следващата година са заложени реконструкция и ремонт на редица булеварди в столицата: Реконструкция и разширение на бул. Тодор Каблешков от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар Борис ІІІ; бул.Витоша (пешеходна зона)-етап 3; Реконструкция на бул. Монтевидео от бул. Никола Петков до ул. 763; Реконструкция на бул. Княз Александър Дондуков от ул. Кракра до Младежки театър; Реконструкция на ул. Опълченска от бул. Александър Стамболийски до бул. Сливница, Подобект: ІІ етап – участък от бул. Тодор Александров до бул. Сливница; Реконструкция на пл. Руски паметник; Доизграждане на ул. Обиколна в участъка от бл.211 (о. т. 32) до бул. Копенхаген (о.т. 24), ж.к. Дружба 2, район Искър; Ремонт на бул. Владимир Вазов от моста „Чавдар” до бул. Ботевградско шосе, включително прилежащите му съоръжения; рехабилитация на: бул. Сливница от бул. Константин Величков до бул. Петър Дертлиев; бул. Цариградско шосе от надлеза над бул. Ал.Малинов до Околовръстен път София; бул. Арсеналски и др.