ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Работим за повишаване качеството на обслужване

Разговор с г-н Сезгин Джелил, Управител на Водком България

Работим за повишаване качеството на обслужване

Г-н Джелил, бихте ли запознали читателите на Списание ИНФРАБИЛД с дейността на фирмата и сферата, в която сте се специализирали?
Най-ценната суровина на бъдещето е водата. В естествения й кръговрат не се губи нито капка. Тази перфектна система е модел и на Водком България.

Водени от нашето мото - "Водата е живот", ние предлагаме модерни и практични решения, покриващи целия цикъл на водата – водоснабдяване, канализация и инфраструктура. Нашата цел е да предложим най-добрите решения и системи за управление на водите.

В България в 21 век все още има доста населени места без вода, други са с остаряла водопроводна мрежа с големи загуби. Ние имаме качествени материали за водоснабдяване с питейна вода – полиетилен висока плътност, новото поколение RC тръби, стъклопластови тръби, чугун.

Всички сме свидетели на природния апокалипсис и неработещите канализации.

Ние доставяме тръбни системи от различни материали с големи размери до 4m в диаметър – стъклопластови и спирални тръби.

За лошата ни пътна инфраструктура предлагаме модерни геосинтетични материали – предоставяме необходимата помощ за проектиране и монтаж.

Въобще нашият акцент е покриването на нуждата от добри материали за инфраструктура, които й гарантират дълъг експлоатационен живот и икономически изгоден за възложителя.

Представете предлаганите от Вас продуктови гами и приложението, което имат продуктите?
Като партньори и представители на доказани марки, нашите материали са с качество, отговарящо на най-високите изисквания за сигурност, надеждност и икономичност.

Ние сме официален представител за България на турските заводи за стъклопластови тръби SUBOR, DIZAYN GROUP – спирални тръби, полиетиленови тръби за вода, газ, EURO EM (Румъния)– гофрирани полиетиленови тръби за канализация, Geofelt (Австрия)-геосинтетика - предлагаме нетъкани текстили, георешетки, геомембрани и свързващи материали от синтетични влакна за разделяне, филтриране и стабилизиране в ниското строителство. За пълна система предлагаме шахти, чугунени капаци и решетки.

Бихте ли споделили за някои проекти, по които сте участвали? Какви решения сте внедрили?
Дългогодишният ми опит показва, че за успешното реализиране на един продукт в условията на конкуренция са необходими надеждност, верни решения, базирани на качество, отговарящо на високи стандарти, добър и подготвен екип, който може да реагира и да вземе най-доброто решение във всяка създала се ситуация.

Ние имаме дистрибуторска мрежа в страната. Доставяме материали за работата по национални обекти - Водни цикли, ВИК дружества, Депа за отпадъци, ВЕЦ-ове, пречиствателни станции и частни обекти. Стараем се да бъдем подготвени за изискванията, които имат нашите клиенти и да можем да предложим решение за всичко, което им е необходимо.

В заключение, какво бихте споделили за Вашето бъдещо развитие? Какви очаквания или планове имате?
Стремежът ни е да можем да предлагаме комплексни решения, които напълно да удовлетворяват нашите клиенти. Работим за повишаване качеството на обслужване. Поради това имаме желание за разширяване на нашето предлагане със специфични продукти – чугунени тръби и фитинги, шахти, спирателна арматура.

Искаме да разширим предлагането на продукти и системи подходящи за мрежите за пренос на данни: телекомуникационни решения.Телекомуникационните връзки са артериите на една нова ера. Без телефон, пренос на данни и интернет не можем да си представим модерния живот. Следователно е важно мрежите, пренасящи данни, да бъдат защитени най-благонадеждно. Ние ще представяме една широка гама кабелозащитни тръбни системи и връзки от различни полимерни суровини, които са здрави и с дълъг живот.