ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Работим за утвърждаването ни на европейските пазари

Разговор с г-н Диян Божанов, Управител на МБИ България

Работим за утвърждаването ни на европейските пазари

Г-н Божанов, бихте ли представили фирма МБИ България?
Бих желал да Ви представя кратката 9 годишна, но изпълнена с доста динамика и перипетии, история на фирмата, която ръководя почти от нейното създаване.

Фирма МБИ - България е създадена през февруари 2005 в гр. София, а през май закупува в гр. Каварна 33000 квадратни метра площ, на която са разположени халета, заемащи 2500 квадратни метра. От създаването си МБИ - България е 100% частно дружество собственост на италианската фирма MANTOVANIBENNE - един от големите производители в Европа на багерни кофи, разрушаващи щипки и механизми за пътностроителна техника. Решението за създаването на фирмата в България и инвестирането в нея бе взето от г-н Алберто Мантовапи, собственик на MANTOVANIBENNE и човек добре познаващ възможностите за работа в България.

Основната дейност на дружеството е в областта на общото машиностроене – изработка на металозаваръчни конструкции, като фирмата започна с производството на всички видове багерни кофи.

Стратегията на фирмата беше, като се базира на съществуващите възможности за производство в България, трансферирайки италианския дизайн и технология, да се изработват и експедират изделия за европейките пазари, изцяло отговарящи на критерии за качество и срокове за доставка. За тази цел почти целият персонал премина поетапно обучение в Италия и периодично бяха изпращани специалисти от Италия в България за усвояването на детайлите в производството. Подчертавам това обстоятелство, защото така беше създадена и много здрава връзка в социални отношения между двете фирми.

Подготовката за производство премина през следните етапи: Основен ремонт на закупените производствени помещения; Закупуване и инсталиране на необходимото оборудване за производство; Закупуване на необходимите основни материали за производство; Назначаване и обучение на персонал във фирмата.

Представете продуктовите линии, които предлагате.
В началото на 2006 г. стартира производството, като поетапно бяха усвоени всички видове багерни кофи за багери с тегло от 8 до 45 тона както следва: Универсални кофи за копаене; Багерни кофи HEAVY DUTY изпълнение; Почистващи кофи - за прави и наклонени терени; Решетъчни кофи; Трапецовидни кофи – за направа и почистване на крайпътни канавки; Грайферни кофи – за леки насипни товари.

Фирмата постепенно набираше скорост – увеличаваше обемите на продажби и същевременно трупаше опит до края на 2008 г.

С настъпването обаче на световната криза през втората половина на 2008-ма и особено лошата 2009 - та, която засегна силно строителния бизнес, ситуацията в МБИ България силно се промени. Обемите на продажбите спаднаха 4 пъти. Това наложи редуциране на персонала и работа на 4 часов работен ден за известен период от време. Трябваше да се вземе решение как да се продължи напред, като задачата беше не само да се оцелее през този период, но и да се намери начин фирмата да се развива през тези трудни времена.

Тук трябва да отбележа ролята на собственика на фирмата г-н Мантовани, човек с голям опит, нюх и ерудиция, който добре познава и умее да преценява ситуацията на този тип пазар в Европа. Взе се решение МБИ България да започне усвояването на изделието греполи (GRAPPLES). Едно изделие доста по-сложно и материално и трудоемко в сравнение с производството на багерните кофи, доста непознато и малко използвано в България. Благодарение на натрупания опит, това не беше проблем и изделието беше усвоено в кратки срокове. Започнахме да изнасяме наша продукция за наши клиенти освен в Италия, и за Англия, Франция, Швейцария, Белгия и Германия - страни с много взискателни и капризни клиенти. Постепенно с добра и всеотдайна работа фирмата отново започна да гради име навън и да увеличава обемите на продажби. От началото на 2010 г., 2011 г. и 2012 г. имаше един постоянен ръст в равитието на фирмата, като се достигнаха нивата на продажби от 2008. И тогава през май 2012 г. се случи още един голям катаклизъм – земетресението в Италия. Епицентърът за нещастие беше точно там, където се намира фирмата собственик Мантованибенне в градчето Мирандола на 30 км от Модена. На практика производствените сгради на фирмата бяха полуразрушени и производството в такива условия беше абсолютно невъзможно. Ситуацията беше отново коренно различна, стратегията за развитие на МБИ България остана на заден план, а за да не изгуби позициите си на Европейските пазари при тази форсмажорна ситуация, трябваше да се помогне на фирмата собственик Мантованивенне. В изключително кратки срокове бяха прехвърлени от Италия в България полуфабрикати, материали и приспособлени,я и бяха усвоени производството на металоконструкциите на голям асортимент от инструментите за разрушаване, произвеждани до този момент в Италия. Затова през 2012 г. се настъпи застой в развитието на МБИ България в стойностно изражение, но имаше една голяма удовлетвореност от направеното – помощта към фирмата собственик за запазване на производството и на пазарите си. Беше създаден и един друг тип отношение - на екипност, на работа в група на колективите между двете фирми. През септември 2013 г., фирмата собственик Мантованибенне възстанови работата си и двете фирми започнаха да работят по своите програми. МБИ България по този начин доказа, че на нея може да се разчита и продължи с усвояването на нови изделия: Универсални бързосменници за багери в диапазона от 8 до 45 тона; Патентовани бързосменници на Мантованибенне за багери в същият диапазон.

В стойностно изражение, резултатът за дружеството за 2013 г. Спрямо 2012 г. е с 31 % ръст на производството и продажбите. Като много съществен резултат в нейното развитие бе, че фирмата беше сертифицирана по ISO 9001.

През 2014 г. тенденцията до този момент се запазва както през 2013 г., на се наблюдаваплавно нарастване на продажбите на нашата продукция спрямо предходната година.

Как са структурирани производствената и складовата ви бази?
Към този момент фирма МБИ България има един доста голям асортимент от усвоени изделия, които на 94% от своята продукция реализира на Европейските пазари. Това изисква една доста добра организация на снабдяване с необходимите материали, много добро планиране и проследимост на производствения процес и адекватна логистика на готовата продукция. Особеността на работата е, че фирмата не работи по предварително сключени договори с ясни количества от номенклатури, а се работи по заявки на своите клиенти, които в повечето случаи трябва да бъдат изпълнени от 2-3 седмици, стартирайки производството от нула. В повечето случаи една производствена партида се състои от десетина различни изделия, като повторяемостта е много малка. Това изисква наличие на доста голям наличен ресурс от материали и много добри и стабилни отношения със своите доставчици.

В този бранш, работейки все още в състояния на перманентна криза на отрасъла, това е единственият начин за поддържане на доверие в клиентите, в един много капризен и чувствителен пазар.

Бихте ли споделили визия за бъдещото фирмено развитие, предвид състоянието на пазара?
През целия досегашен етап на утвърждаване фирмата е разчитала само на началните инвестиции, вложени от фирмата собственик и на собствено самофинансиране при своето развитие.

Плановете за развитие през следващите няколко години са за разширение на производствената ни база с изграждане на ново производствено хале и внедряване на ново оборудване с цел подобряване на качеството и производителността на труда. Съвместно с техническия офис в Италия се работи по усъвършенстване на конструкциите на произвежданите от нас изделия, също така по усвояване на нови изделия.

По този начин ръководството на фирмата е твърдо решено да направи всичко необходимо, за да утвърждаваме и развиваме позициите, които имаме на европейските пазари.