ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Стремим се към промяна в културата на работа на височина

Разговор с г-н Петко Тотев, Управител на Пик 3000

Стремим се към промяна в културата на работа на височина

Г-н Тотев, кои са новостите в работата Ви?
От създаването ни през 1999 г. винаги сме се стремели да спомагаме за промяна в културата на работа на специалистите, заети с височинна работа. За да сме по-полезни, допълнихме и усъвършенствахме програмите ни за обучение с нови курсове - евакуация и спасяване от вятърни генератори, индустриално спасяване от височина, програми за работа с преносими стълби и др. Работим и по актуализация на ръководството ни за безопасна работа на височина.

Новост при нас са спирачните устройства за твърди осигурителни линии (БДС ЕN 353-1) за обезопасяване на достъпа до телекомуникационни и метеорологични кули, стълбове на лифтове и др. Основната ни дейност е свързана с доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за работа на височина и въжен достъп и съответните обучения. Ключовите ни продукти тук са с марката Petzl - устройството за спускане I’D (БДС EN 341 A и БДС EN 12841 C) и спирачното устройство с водач за гъвкава осигурителна линия - ASAP (БДС EN 353-2 и БДС EN 12841 А). Голямата новина е новият ASAP LOCK, съчетаващ удобство, сигурност, трайност и многофункционалност. Комбинацията на тези средства с въжета, произведени по технологията Unicore на френския производител Beal, намалява значително риска при работа на височина. В последно време акцентираме повече и върху техниките на евакуация и спасяване при работа на височина.

Какво е значението на качественото оборудване и предпазна екипировка?
Работещи и работодатели трябва да оценяват значението на качествените ЛПС и работно оборудване. Когато процедурата е спазена и решенията са взети на база оценка на риска на работното място и в съответствие с изискванията (например наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място), не би трябвало да има основания за безпокойство. Обръщам внимание, че качеството на ЛПС се гарантира чрез съответствието им с определени стандарти. Необходимо е изучаване на работната среда, прилаганата технология, продължителността на операциите и др. Стандартите са важни, но не са достатъчни. При сложна или продължителна работа и при висок риск ЛПС трябва да отговарят на допълнителни изисквания. В тях ще се прояви високото качество.

Що се отнася до работата на височина в градски условия, и не само, какви тенденции се наблюдават?
Като цяло има положителни тенденции, но има и много работа, докато се наложат добрите практики. Има типични проблеми. Рядко може да видите коректно обезопасена работа на скатни покриви. При извършване на СМР не се използват ЛПС или се работи с несъответстващи на стандартите. Работещите с въжен достъп често използват само едно (работно) въже.

Проблем е и ниското ниво на познаване на ЛПС и на уменията за работа с тях. Причина за това е липсата на подходящи обучения, както и провеждане на формални инструктажи преди работа. Специфичен проблем е работата с преносими стълби. Използването им е компромис и в голяма част от случаите е в крещящо нарушение на елементарни правила за безопасност. Контролът по спазване и осигуряване на ЗБУТ е силно занижен. Контролът на възложителите към подизпълнителите липсва или е формален, а самите фирми нямат система за вътрешен контрол.

С какви очаквания сте за бъдещото развитие на фирмата?
Пик 3000 е малка фирма със стабилно развитие. Доближихме се до резултатите от 2008 г. Аз лично съм оптимист, защото в България има много работа, която трябва да се свърши. Сътресенията само ни карат по-усърдно и настойчиво да търсим нови ниши и възможности. За дейността ни от особено значение са възможностите, свързани с големи инфраструктурни проекти, външни инвестиции и проекти, свързани с европейски програми.