ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

ВиК системи

енергийна ефективност

Днес на пазара се предлагат помпени решения от всякакъв мащаб, независимо дали източникът е подпочвена вода, повърхностна вода или рециклирана, пречистена вода. Устойчивостта при добиването на вода от даден източник с течение на времето изисква помпената система да е икономически изгодна, да осигурява безпроблемна работа и да е енергийно ефективна.
В настоящия обзорен материал ще разгледаме съвременни и иновативни решения и оборудване, които гарантират по-малък енергиен разход на ВиК системите, предлагани от водещи фирми на пазара.


Енергийно ефективни решения от Електра Помп
С цел постигане на по-висок КПД и предвид на това, че електрическата енергия позволява екологично и ефективно преобразуване, Електра Помп предлага проектиране, монтаж и настройка на помпени инсталации с честотни регулатори - като най-лесен начин един стандартен трифазен мотор да се превърне във задвижване с променливи обороти.

По този начин се намаляват рязко експлоатационните разходи – факт, който трябва да е водещ при избора на всеки инвеститор на решение за помпена инсталация – нова или такава, подлежаща на модернизиране и ремонт, като освен това се удължава животът на използваното оборудване като цяло – много плавен старт/стоп и предотвратяване на хидравлични удари или свеждането им до минимални граници.

Постигането на постоянно налягане при регулиране на оборотите също води до съществена икономия на ел. енергия, като се осигурява необходимият за системите дебит. Възможно е и управлението на няколко помпи с един честотен регулатор (multi pump) при инсталации със задължително резервиране на мощности. В някои случаи се използва и управление по постоянен дебит или по изчислен дебит.

При регулиране на дебита чрез намаляване на оборотите се постига икономия на ел. енергия до около 70% като при над 30% от използваните задвижвания в Европа вече се използват честотни регулатори. Целият процес на проектиране, инсталация, прецизна настройка и последващо обслужване е предпоставка за едно модерно и енергоефективно решение за добив и транспорт на вода в различни приложения. На този етап фирма Електра Помп е инсталирала такива инсталации със сумарна мощност над 3 MW.

Сигурно подаване при събирането на вода с помпите WILO Sub
Многофункционалните потопяеми помпи Wilo - TWU 3 и TWU 4 Sub със стягащи обръчи от ламарина за хоризонтален и вертикален монтаж, гарантират сигурно подаване, вследствие на високата производителност и голямата адаптивност. Предназначени за изпомпване на вода без дълговлакнести абразивни частици, различните модификации намират приложение в геотермичните системи, водоснабдяване, дъждуване и напояване.

Корпусите и валовете на хидравликата и мотора на Wilo Sub помпите, контактуващи със средата /водата/ осигуряват дългия срок на експлоатация, благодарение на антикорозионни материали, от които са изработени.

Вариантът Highspeed с външен честотен преобразувател с вградено управление и с различни функции за контрол и защита се явява новаторски по показатели за надеждност на подаването и безопасност на експлоатацията. Пускането е много лесно благодарение на вградената в честотния преобразувател система за управление на налягането, което прави излишно допълнителното монтиране на такъв датчик на мястото на монтажа. Освен това, производителността на помпата лесно се нагажда към потребностите и е изключително надеждна за сметка на честотата на въртене на двигателя до 8400 об/мин. Плавният старт, защитата от понижено/повишено напрежение и късо съединение, както и термичната защита от претоварване на мотора и честотния преобразувател са допълнителна гаранция за безпроблемна работа на помпата.

Триинчовата потопяема помпа Wilo-Sub TWU 3 HS-I е предназначена за захранването на водосъбираеми точки с висока производителност. Вариантът Highspeed с вътрешен честотен преобразувател, включващ различни функции за контрол и защита, осигурява особено висока производителност за сметка на честотата на въртене. Това изпълнение се отличава с ниски капиталови вложения и експлоатационни разходи.

Многостъпалната потопяема помпа със специално предназначени Sub TWU 4-…GT е разработена с радиални или полуаксиални работни колела със степенна конструкция за геотермални системи. Oтличава сe с повишено КПД на системата, обусловено от високия сумарен годишен показател на ефективност и с ниски експлоатационни разходи за сметка на оптимизацията на хидравличната част и на ефективните електродвигатели. Вграденият обратен клапан гарантира висока безопасност на експлоатация.

Вариантът Quick-Connect-Cable получи особена популярност сред монтажниците, тъй като позволява бързо и лесно да се удължи кабелът на двигателя от стандартна дължина до необходимата дължина според мястото на монтажа.

Помпен офис представя системите за повишаване на налягане Hydro MPC
В процеса на водоснабдяване и повишаване на налягането във водните системи енергийната ефективност е най-важната отправна точка в процеса на избор на правилния продукт. Това е продиктувано от изключителната динамика, с която се характеризират този вид водни системи. Затова работата с гъвкава и надеждна, лесна за монтаж и експлоатация помпена система, е от изключителна важност за фирмите, предлагащи помпено оборудване.

Фирма Помпен офис предлага на своите партньори и клиенти Hydro MPC – един продукт на Grundfos Дания. Системите за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos са изработени по най-високите съществуващи стандарти за качество. Благодарение на контролера CU 351, те се справят и с най-трудните задания за повишаване на налягането с изключителни лекота и точност.

Всички съставни компоненти са подбрани и съчетани с цел високо качество и ефективност. Системите за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos са направени за продължителна употреба: здрави, компактни и с лесен достъп до всички части за обслужване. Те могат да бъдат използвани навсякъде, където е необходимо допълнително налягане. Всеки модел е проектиран да удовлетвори конкретни изисквания на клиентите по отношение на капацитет и управление.

Интелигентното каскадно управление гарантира, че във всеки един момент работи оптималният брой помпи, необходими за изпълнение на потреблението, консумиращи минимално количество енергия. Съставени от помпи CR, и с мотори IE3, Hydro MPC става най-ефективното в енергийно отношение решение за поддържане на постоянно налягане при промяна на желания дебит.

Приложения на продукта: офиси; училища; хотелил; жилищни блокове; напоителни системи; промишленост; общински водоснабдителни системи.

Характеристики и предимства: надеждни; високоефективни; лесни за сервизиране; спестяващи място; лесни за въвеждане в експлоатация; с перфектно адаптиране към потребявания дебит; разпознаване на нисък дебит; оптимизиран според приложението софтуер; комуникационна опция BUS и Ethernet; голям, ярък дисплей; менюта с обикновен, разбираем текст.

Помпите Grundfos Magna3 и UPS2 от Адара Инженеринг
Висока производителност, съчетана с по-ниска консумация на енергия и минимизирани разходи – това са част от отличителните характеристики на серията циркулационни помпи Magna3 на производителя Grundfos. Magna3 обхваща пълна гама интелигентни, високоефективни циркулационни помпи за отопление, охлаждане, геотермални термопомпени системи и битова гореща вода, които напълно покриват влезлите в сила от началото на 2015 г. изисквания за енергийна ефективност на Европейската директива за екодизайн на енергоемки продукти – EuP.

Magna3 се отличават с индекс за енергийна ефективност EEI = 0,17 и би могло да се постигне намаляване на консумацията на енергия с до 75% в сравнение с една стандартна циркулационна помпа. Сред основните предимства на серията е функцията Autoadapt, която контролира автоматично настройките според системните изисквания и нужди, чрез създаване на оптималната крива с пропорционално налягане. Резултатът е комфорт и ниска консумация на енергия. В допълнение, новата функция Flowlimit и режимът за управление Flowadapt позволяват помпата непрекъснато да следи дебита, за да не бъде надвишена максималната му стойност. Така се премахва необходимостта от използването на баланс-вентил при помпата и се подобрява общата енергийна ефективност на системата.

Magna3 предоставя и допълнителни режими за интелигентен контрол, оптимизирана комуникация със системи за управление на сгради и вграден топломер. Чрез вградения топломер се следят системите за разпределение на топлинна енергия и потреблението, с което се избягват високи сметки за изразходвана енергия, следствие от системни дисбаланси. Уредът е с точност от +/-1% до + / -10%, в зависимост от работната точка. Серията Magna3 се отличава с лесна инсталация, безшумна работа, дълъг живот, ниски експлоатационни разходи.

Друга компактна, високоефективна циркулационна помпа, отговаряща на EUP 2015 директивата за енергийна ефективност, е Grundfos UPS2.
UPS2 е подходяща за подово отопление, радиаторно отопление, еднотръбни и двутръбни отоплителни системи. С най-ново поколение технологията на двигателя и индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23, циркулационната помпа UPS2 е проектирана да отговаря на директивата за енергийна ефективност EuP 2015.

Приложение: Системи с постоянни или променливи дебити, където е желателно да се оптимизират настройките на работната точка на помпата. Системи с променлива температура на потока в тръбите.

Основните характеристики на UPS2 са: позволява постоянно регулиране на производителността на помпата съгласно действителните потребности на системата; Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация); UPS2 дава възможност да се избира между 4m, 5m или 6m напор.

Предимства: Ниска консумация на енергия, сравнена с традиционните циркулаторни помпи; Минимален шум от вентили и др.; UPS2 разполага с директен достъп до винта за деблокиране; Максимална консумирана енергия: 7 .. 48 W; Индекс на енергийна ефективност (EEI ≤ 0,23).

Повишаване на енергийна ефективност с помпени системи от П и М Груп
Над 25 години П и М Груп доставя, изгражда, участва в процесите на реконструкция и модернизация на действащи помпени станции за повишаване на ефективността и намаляване на консумираната енергия, пуска в експлоатация и поддържа помпени системи за водоснабдителните дружества в страната – Софийска вода, В и К Пловдив, София, Варна, Бургас, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Видин, Кюстендил, Благоевград, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, София и др. Новите ПС са с по-висок КПД и клас на енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на действащите Европейски директиви.

С широката гама от продукти на водещи европейски производители като Grundfos, Danfoss, Homa, Dab, S. Aivazidis, Franklin Electric, Omec Motors и др., фирмата е в състояние да удовлетвори специфичните изисквания както при реконструкция и модернизация на съществуващи инсталации и помпени станции, така и на новоизграждащи се обекти - Пречиствателни станции за отпадни води, Помпени станции за чисти, технологични и противопожарни нужди.

На обект на ВиК Пловдив се извърши шеф-монтаж на първата за България Високоефективна Система /High Efficiency System/ на Франклин електрик - Германия, състояща се от потопяема помпа с революционно нов тип двигател, действащ на принципа на постоянен магнит, осигуряваща КПД над 93%, нулева стойност на реактивната енергия и оттук 15-20% икономия на електроенергия. Системата е с доказани качества в Германия и в други страни.