ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Амбицията ни е Бургас да бъде най-динамично развиващият се град в България

Разговор с г-н Димитър Николов, Кмет на Община Бургас

Амбицията ни е Бургас да бъде най-динамично развиващият се град в България

Уважаеми г-н Николов, в началото на разговора, бихте ли представили пред читателите на Списание ИНФРАБИЛД някои от проектите, свързани с подобряване на градската инфраструктура, които са в ход в общината?
Работи се по реализирането на редица важни проекти. В момента строим нова Автогара „Юг“ на мястото на старата. Едновременно с това се изгражда новият терминал в комплекс „Меден рудник“ и централната автобусна спирка. През последните седмици работим усилено за изграждането на маршрутите на бързата автобусна линия по проекта “Интегриран градски транспорт” и свързана система от велоалеи с дължина около 60 километра.

Вече е отворена за движение подземната улица, която минава под площад „Тройката“. Тя е двупосочна и свързва улиците „Генерал Гурко“ и „Княз Борис“, което на практика осигурява транзитно и безконфликтно подземно преминаване на автомобилния трафик в най-натоварената част от града. Предстои финализиране на проектите за изграждане на модерно рибарско пристанище в квартал Сарафово и Регионално депо за отпадъци.

Работи се още по строителството на Пътен възел Запад, който ще изведе транзитния поток автомобили извън града; централното ни кръстовище “Трапезица” ще стане кръгово с два пешеходни надлеза над него; в ход е проект за изграждане на многофункционална спортна зала Арена Бургас. Ремонтира се също железопътната ни гара.

По отношение на енергийната ефективност най-актуалната тема в момента е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Как протича изпълнението на Програмата в Община Бургас?
Община Бургас работи усилено, за да бъдат одобрени колкото се може повече жилищни сгради за саниране. Това е важно! Вярваме, че така ще променим облика не само на старите панелки, но и на града ни. Всеки ден наши служители и експерти се срещат с хора, помагат им да регистрират сдружения на собствениците и да попълнят необходимите документи. Отговаряме на въпроси на граждани, свързани със санирането и помагаме там, където има нужда за постигането на пълно съгласие за участие в Програмата за енергийна ефективност. Работим съвместно и с камарите на архитектите, строителите и инженерите в Бургас, които също дават своите предложения.

В момента се провежда обществена поръчка за избор на фирми, които ще извършат техническото обследване на сградите. Решихме да стартираме тези процедури по-рано, за да може хората да усетят, че Програмата наистина работи. Освен това Община Бургас се ангажира да облагороди пространствата около сградите, които ще бъдат одобрени за саниране. Така ще постигнем една по хубава среда – красиви блокове и приятни алеи и градинки край тях.

Какви са Вашите очаквания за реализацията на Програмата? Как ще се отрази на развитието и живота в общината?
Идеята ни е в Програмата да се включат колкото се може повече жилищни блокове в Бургас. Отделно тя ще осигури работа на фирмите, които ще извършват техническото обследване и строително-монтажните работи при обновяването на сградите. Идеята ни е в изпълнението на тези дейности да участват колкото може повече фирми и да има работа за повече хора. Освен това санирането на старите панелни блокове ще ги направи много по-приятни и комфортни за живеене.

Освен Националната програма за енергийна ефективност, каква друга политика провежда общината, свързана с управление на енергийните ресурси, повишаване на енергийната ефективност с цел устойчиво развитие? Споделете за някои конкретни проекти в тази посока.
Високата енергийна ефективност е един от основните ни приоритети. Това е начинът да ограничим вредните емисии в природата и да осигурим на следващите поколения една по-чиста околна среда. До момента с проекти по различни програми са санирани 32 от всичките 34 детски градини в Община Бургас и 70 процента от училищата. Сега вървим към завършването на цикъла.

Благодарение на мерките за енергийна ефективност спестихме изхвърлените във въздуха вредни емисии бяха намалени с хиляди тонове. Община Бургас ще използва новия програмен период за изграждането на детска градина от ново поколение. Тя ще бъде с енергиен клас А, което е най-модерният строителен стандарт, който едновременно щади природата и е енергийно ефективен. Такива сгради задоволяват преобладаващата част от нуждите си чрез слънчева енергия и отделената топлина от обитателите и уредите.

С прилагането на мерките за енергийна ефективност Община Бургас помага на страната ни да изпълни задълженията си по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, както и евентуално да спечели дивиденти по Схемата за търговия с емисии на парникови газове. Този механизъм позволява на държави, изпълнили ангажиментите си по протокола и имащи свободни количества емисии, да ги продават на други страни, които се затрудняват с редуцирането на своите квоти парникови газове.

В заключение, бихте ли казали какво е залегнало в инвестиционната програма на общината за този програмен период 2014-2020 г.? Кои ще са приоритетите и сферите, където ще поставите акцент?
През новия програмен период ще се разчита на натрупания опит и екипа от професионалисти, който изградихме. Бургас има подготвени много проекти, така че няма да губи време тепърва да ги пише и съгласува.

Насоките за развитието на града до 2020 година са очертани от двата документа, които приехме. Това са Интегрираният план за градско възстановяване и развитие и Общинският план за развитие 2014 – 2020 година. При тяхното формулиране ние търсихме висока обществена подкрепа. В документите е заложена амбицията Бургас да бъде най-динамично развиващият се град в България. Затова и мотото на настоящия 7-годишен период е „Бургас – град в темпото“. В тези два документа сме определили четири приоритетни области, по които ще се работи – околна среда, интегрирано териториално развитие, социален капитал и добро управление. Тези области определят качеството на живот в града и общината и са продължение на проектите, които вече сме реализирали. Опитваме се по този начин да надградим постигнатите резултати.

През следващите години трябва да се работи за повече работни места и по-високи работни заплати. Комуникираме активно с IT сектора, който вижда потенциала на Бургас и се стараем да осигурим подходящи условия за развитие на такива компании тук. Имаме своите първоначални успехи и смятам, че работата в тази посока трябва да продължи с още повече хъс. В Бургас заработиха подразделения на Съдърланд, Мусала Софт, Технологика и има заявен предварителен интерес от други големи компании. Даже наскоро Съдърланд заявиха готовност да открият тук още 500 работни места.