ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Приключи последният етап от метрото, включен в ОП Транспорт 2007-2013

Разговор с инж. Стоян Братоев, Изп. директор на Метрополитен

Приключи последният етап от метрото, включен в ОП Транспорт 2007-2013

Инж. Братоев, бихте ли казали какви съвременни системи ще функционират в новоизградените участъци от метрото - до летище София и участъкът до Младост 4?
С приключването на тези участъци завърши и последният етап от изграждането на метрото, включен в ОП Транспорт 2007-2013. За ефективната и безопасна експлоатация на метрото в него функционират 18 различни системи за управление и функциониране. Това са три вида диспечерски системи, транспортна автоматика и системи за автоматично регулиране на скоростта на влаковете, автоблокировка, електроснабдяване, различни слаботокови системи - за пренос на данни, информация и наблюдение, диспечерски и радоивръзки, вентилация и други. Всяка от тези системи има съответното оборудване и програмно обезпечаване, разработено от производителите на оборудването или от специализирани подизпълнители. Някои от тези системи трябва да работят в специфичните условия на тунелите и метростанциите, както самостоятелно, така и в комплекс с останалите. За да се осигури това сложно взаимодействие, гарантиращо безопасна експлоатация при изключителна интензивност, се изисква високо качество на оборудването и професионализъм от изпълнителите на тези системи. Доставеното оборудване е от водещи световни фирми като Сименс, Балфор Бити, Капш, Ериксон, Телефоника и други.

Какво предстои през тази година след тези две разширения?
През есента на 2014 г., успоредно със строителството на участъците от двата лота на Етап 3 на проекта за разширение на метрото от ОП Транспорт 2007-2013 г., започна и строителството на единия от проектите, включени в новата оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Това е разширението на Линия 2 в южна посока от МС Джеймс Баучер до ул. Сребърна. Строителството е напреднало, като вече е изпълнен около 35% от обема. Този участък следва да бъде завършен и въведен в експлоатация през лятото на 2016 г. Едновременно с това през 2011-2014 г. се извършиха необходимите проучвания и се подготви проекта за централния участък от третата линия. В момента се извършват необходимите процедури - по ЗУТ и тръжни за избор на изпълнители. Освен това се подготвят "Анализ ползи и разходи" и "Апликационна форма" за кандидатстване за финансиране, които през месец май ще бъдат изпратени на Управляващия орган за по-нататъшна проверка и процедиране. Така че, независимо, че завършиха два значителни участъка и се изгражда нов, трябва активно да се работи по подготовката на следващото разширение на метрото - изграждането на третата линия.

Относно третата линия, очакват ли се някои предизвикателства, предвид особеностите на терена?
Инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия по трасето на Линия 3 са едно голямо предизвикателство. След изграждането на МС Сердика от Линия 2 мислех, че по-тежък и сложен обект едва ли ще се наложи да изпълняваме. Но се оказва, че метростанцията на Орлов мост ще се строи при още по-тежки условия. А те са обилни подземни води и сравнително слаби почви. Поради изисквания за минимална интервенция в парковата част, първоначално предвижданият по-лек открит способ на строителство се замени с тунелен метод с централна шахта и двустранно изграждане на всяка половинка от станцията от тази шахта. Изграждането на тунелите по единствено приложимия в подобни условия щитов метод с механизиран щит с противоналягане в забоя ще бъде предизвикателство за строителите. Към това се прибавят и новите специфики на транспортната автоматика и на подвижния състав с опция на влаковете за автоматично движение. Тоест, предизвикателствата стават още повече. Но както обичам да казвам, проблемите са затова, за да се решават, в противен случай няма да има нужда от съответните специалисти. Важното е до края на годината да бъдат приключени съответните процедури и да започне строителството на тази линия. Нашите планове са до края на 2018 г. основната централна част от трета линия да бъде готова и в началото на 2019 г. тя да вози пътници.