ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

ECOMONDO се превръща в международна платформа за зелени технологии

Разговор с г-жа Алесандра Астолфи, Project Manager ECOMONDO

ECOMONDO се превръща в международна платформа за зелени технологии

Г-жо Астолфи, тази година, в периода от 3 до 6 ноември, ще се проведе ECOMONDO. Бихте ли казали малко повече за предстоящото изложение? Какви новости се очакват през тази година?
Ще се опитам накратко, тъй като наистина има много нови неща, които предстоят. Бих искала да започна с това, че ECOMONDO се утвърди като ядро в този отрасъл за управление на отпадъците, био-базирани и зелени технологии. Тази година предстои и една нова платформа – Global Water Expo, посветена на интегрирано и ефективно управление на водните ресурси, ВиК системите – един отрасъл, който сравнително бързо се развива. Да не забравяме и Еко иновации в промишления сектор, за което ще предоставим платформа за редица конференции и семинари, представяне на възможностите на европейските индустриални иновации в контекста на зелената икономика. Ще спомена и проекта Rimini Fiera – посветен на интелигентния и устойчив град. И други новости като IBE GREEN, посветен на обществения транспорт. Сред новостите и Park of Nation, представящ технологии и иновации за научни и технологични центрове.

ECOMONDO е посветен на зелената икономика и изложението е бизнес платформа за нови проекти, решения и иновации. Какви срещи вече са планирани?
Преди всичко бих искал да подчертая, че ECOMONDO е международна платформа за стартиращи предприятия в секторите на зелената икономика. Вече са организирани и планирани срещи между предприятия, частни и обществени организации, предприемачи, университети и институции от сектора. Срещите ще послужат като компас за сверяване на посоката, в която компаниите може да се развиват, предвид новите технологии и иновации. Планирани са дати в различни точки на света – Северна Африка и Източна Европа, пазари, които представляват интерес за италианските предприятия. От 16 до 18 ноември ще се проведе първото издание на ECOMONDO в Бразилия, в резултат от придобиването на FIMAI от Rimini Fiera и Tecniche Nuove.

Споделете повече за програмата на конференциите, съпътстващи изложението.
Програмата на съпътстващата конференция както винаги е много наситена откъм теми, благодарение на работата на Научния технически комитет, в който членуват авторитетни експерти в сектора на зелената икономика, и координиран от проф. Фабио Фава, който е положил много усилия да организира научния форум така, че да бъде в полза на всички участници в бизнеса, съобразно иновациите в сектора.

Какви други изложения ще се проведат паралелно през дните от 3 до 6 ноември?
В Rimini Fiera паралелно с ECOMONDO ще се състои KEY ENERGY – изложение за устойчиво управление на енергийните ресурси, KEY WIND – изложба посветена на използването на вятърна енергия, H2R за електрически автомобили, COOPERAMBIENTE - изложба на асоциациите за екология и опазване на околната среда, и Condominio ECE. Не на последно място и SAL.VE, където, в сътрудничество с ANFIA, ще се представят решения за събиране и транспортиране на твърди и течни отпадъци, отпадъци от танкери и др. Общо над хиляда фирми, заемащи всички 16 зали в Римини Експо Център.

Какви са очакванията Ви за предстоящите събития?
Изключително положително съм настроена за предстоящото изложение. ECOMONDO е важно събитие за италианските фирми и специалистите, и все повече утвърждава позициите си на лидер на зелените технологии за цяла Южна Европа и Средиземноморския басейн. Освен това, благодарение на чуждестранните купувачи, както и споменатите инициативи в Южна Африка и Бразилия, превръщат ECOMONDO в международна платформа за зелени технологии.