ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина X, брой 5, 2016

Участваме в успешното реализиране на редица жп линии, обекти и съоръженияУчастваме в успешното реализиране на редица жп линии, обекти и съоръжения

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Кои са основни направления в дейността на фирмата? Основните направления на дейността на фирм ...

Предимство при наемането е контрола върху разходитеПредимство при наемането е контрола върху разходите

Каква е политиката на фирмата? Политиката на СТРОЙРЕНТ е насочена в 3 основни направления. Първото е отношението към служителите, мотивацията и подпомагането на л ...

Работим в посока създаване на условия за привличане на инвеститориРаботим в посока създаване на условия за привличане на инвеститори

Г-н Камбитов, бихте ли разказали за развитието на община Благоевград и за хода на предвидените проекти в близките години. По отношение развитието на общината мога ...

BIOROCK и StormTech предлагат решения в полза на обществотоBIOROCK и StormTech предлагат решения в полза на обществото

Г-н Йовков, на българския пазар представяте компаниите Biоrock и StormTech. Кои са основните акценти в продуктовите им линии? Да, така е. Наистина представляваме ...