ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 1, 2017

Меморандум за подготвяне на специалисти в транспортното строителство

Меморандум за подготвяне на специалисти в транспортното строителство

В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше подписан меморандум от Проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на УАСГ, Катедра „Пътища“ към университета, г-н Георги Димов, управител на АСО Академия, Проф. д-р инж. Николай Михайлов от Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ (БФТИ) и инж. Христо Грозданов от „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ (ИТСИ).

Поставеното сътрудничество между университета и организациите има за цел да подготвя квалифицирани специалисти, които да се развиват и прилагат иновативни технологии в областта на пътното строителство и транспортната инфраструктура. Партньорството предвижда обновяване на дисциплини и създаване на иновативен подход при преподаване. В тази връзка Ректорът на УАСГ – Проф. д-р инж. Иван Марков, сподели:

„Няма съвършена нормативна база, но въпреки всичко, ние имаме уменията и специалистите и съм убеден, че подобна съвместна работа ще доведе до добри резултати. Разбира се, няма да решим всички наболели въпроси, но това, което е важно, е да се върви в правилната посока и със съвместни усилия да напредваме към желани резултати“.

Съгласно този меморандум университетът ще има за приоритет да информира студентите за възможността да участват в стажове и програми, както и да подпомага партньорите при провеждане на професионални събития. ACO Академия ще предостави своята база и ще подпомага със своя професионален опит студентите, обучаващи се по транспортно строителство. Институтът по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ) ще е отговорен за организацията на събития, срещи между партньорите, обсъждане на поставени въпроси и цели. Идеите и целите на меморандума ще бъдат популяризирани и от Български форум за транспортна инфраструктура (БФТИ).

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама