ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 1, 2017

Ще разширяваме участието си в проекти от ВиК отрасъла

Разговор с г-н Владимир Петков, Изпълнителен директор на П и М Консултинг

Ще разширяваме участието си в проекти от ВиК отрасъла

Г-н Петков, бихте ли разказали за читателите на Списание ИНФРАБИЛД как се развива компанията към настоящия момент?
Фирма П и М Консултинг продължава да се развива устойчиво, извършвайки инженеринг, доставка, монтаж, сервиз на Помпени системи за чисти и отпадни води, за технологични и противопожарни нужди в битови, административни сгради и промишлени предприятия, на база на най-модерните икономически изгодни решения и в съответствие с актуалните изисквания на Европейските директиви за енергийна ефективност. Основната активност продължава да е в сегментите ВиК, индустрия и строителство. Спечелихме отново търговете на основните ВиК дружества.

Споделете повече за участието Ви в някои обекти. Какви решения сте внедрили?
През изминалите години П и М ГРУП изпълни успешно няколко проекта на Софийска вода и ВиК София - област, чиято основна цел беше реконструкция и модернизация на действащи помпени станции за повишаване на ефективността и намаляване на консумираната енергия. Това бяха ПС в Кътина, Подгумер, Нови Искър и Лесново. Участвахме в изграждането на Канални помпени станции - във Видин, Кубрат, Свиленград, Златни пясъци, кв. Бенковски и Нови Искър в София; както и в новоизградените Депа за отпадъци в Монтана, Сандански, Смолян, Ботевград, Завода за биологични отпадъци Хан Богров, Завода за автомобили край Ловеч, Инсталациите за когенерация в Оранжерии Гимел, Кресна, Заводите на SKF в Сопот и Кърнаре - на няколко етапа, поредният от които предстои. Една от основните ни дейности е поддръжката и сервизното обслужване на модерните съоръжения в най-голямата на Балканите Пречиствателна станция за отпадни води край Кубратово, където на площ от 600 дка се гарантира третично пречистване на 480 хил. куб.м. отпадни води от Столицата на ден, в съответствие със строгите екологични норми на Европейското законодателство.

Разширили ли сте гамата си с нови продукти и системни решения, които бихте искали да представите пред читателите ни?
Успешното реализиране на многобройните ни проекти, част от които вече споменах, са резултат именно на внедряването на нови продукти, отговарящи на всички Европейски директиви и разработването на системи и решения, с оглед сложността и специфичните особености и конкретните проблеми за решаване във всеки обект.

В електродвигателите на помпите са използвани енергоспестяващи технологии - чрез новите енергийни класове IЕЗ, IЕ4 и икономичния мотор на Grundfos, т. нар. „Saver“ - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Нz, се постигат параметри по-високи от изискваните за IЕ4. По този начин се реализират икономии в себестойността на единица произведена продукция. Относително по-ново у нас и за нас е внедряване на модерни решения за устойчиви аквакултури, създаване на нови рибовъдни стопанства и модернизиране на съществуващи, където вече трупаме определен опит.

Как ще продължите бъдещото си развитие? Имате ли конкретни планове или очаквания, които да споделите?
Ще разширяваме участието си в изграждането и реконструкцията на комплексни обекти, подмяна на помпени агрегати, автоматика, с цел повишаване надеждността и енергийната им ефективност. Ще продължаваме да работим в областите, които споменах. Ние сме една от фирмите, която е търсена за изграждане, пуск в експлоатация и поддръжка на отговорни обекти, за намирането на максимално ефективни и професионални решения. Продължава и нашата инвестиционна политика, свързана с изграждането и развитието на туристически обекти у нас и в чужбина. Предстои ни ресертифициране и покриване на изискванията на новите версии на Стандартите за качеството ISO 9001, за здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 и за околната среда ISO 14001.