ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 2, 2017

Безопасността трябва да е приоритет в пътния сектор

Безопасността трябва да е приоритет в пътния сектор

Необходимо е всички пътни съоръжения да бъдат обследвани, паспортизирани и след като им се направи оценка на риска, да се изготви списък с приоритетните за ремонт проекти. Това е важна стъпка напред в превенцията на инциденти и ще даде обективната картина за състоянието в пътния сектор и необходимите за подобряването му средства. Около това мнение се обединиха министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Спас Попниколов и представителите на браншови организации и гражданското общество, които по негова инициатива проведоха дискусия за безопасността на пътищата и съоръженията в експлоатация. Целта на срещата беше да се представят различните експертни виждания и предложения за решаване на проблемите по управлението и поддържането на пътищата и пътните съоръжения с цел осигуряване на качество и безопасност на пътната инфраструктура. Участващите в нея акцентираха върху важността на текущата поддръжка на пътните съоръжения за пътната безопасност. Законодателството в областта е добро и то трябва да се спазва стриктно и само при ясна необходимост – да се допълва и променя.

Инж. Пирин Пенчев от Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура информира, че в момента се прави оценка на риска на тунелите и мостовете, тъй като повечето пъти проблемите са по тях - срокът на експлоатацията им е доста дълъг, а натовареността им е все по-голяма. Ако се наложи като препоръка в анализа, ще има съоръжения, които ще бъдат затворени, въпреки че осъзнаваме, че това ще създаде проблем за трафика, допълни той.

Министър Попниколов изтъкна, че пътната безопасност трябва да е водещ приоритет на всички заинтересовани страни. Той благодари на присъстващите за заявеното желание за сътрудничество и подчерта, че всички участници в процеса трябва да обединят усилия и да работят в тясно взаимодействие, за да се подобри системата на пътната безопасност в страната. Именно затова идеята е тези срещи да станат регулярни, каза още той.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама