ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 2, 2017

Енергийната ефективност и интелигентите градове са приоритети за МРРБ

Енергийната ефективност и интелигентите градове са приоритети за МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепя и ще продължи да подкрепя всички инициативи, свързани с намаляване на енергийното потребление, използването на възобновяеми енергийни източници и изграждането на интелигентни градове. „Това са наши основни приоритети, като част от усилията за подобряване на общото екологично състояние на планетата“. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова при откриването на 13-тото издание на Международния форум за енергийна ефективност, зелена енергия, интелигентни градове и екология.

Тя отбеляза, че това са важни теми, по които министерството работи системно, чрез политики и инвестиции за намаляване на общото енергийно потребление и подобряване на енергийната ефективност чрез Националната програма за енергийна ефективност и оперативните програми, по които са санирани и ще продължат да бъдат обновявани редица жилищни и обществени сгради. „Това е вярната посока, в която работим“, подчерта арх. Комитова.

Според нея енергийното подобряване на сградния фонд не пести само ресурси, а решава и съществения въпрос за подобряване на средата за обитаване и подобряване на качеството на живот.

По отношение на изграждането на т.нар. „интелигентни градове“, зам.-министър Комитова посочи, че все още сме далеч от крайната цел. „Не можем да кажем, че днес имаме интелигентни градове, но благодарение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., работим за внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и градския транспорт и използването на нови транспортни средства с по-малък разход на енергия, включително и по модернизацията на въздушно контактните мрежи и др., което е крачка към постигане на тази цел“, отбеляза тя.

Заместник-министърът коментира, че обществото ни все повече осъзнава темата за устойчиво развитие като дългосрочна и стратегическа цел за оцеляване на планетата. В тази връзка основният фокус е насочен към пестенето на ресурсите, което е ключов въпрос за бъдещето на нашата цивилизация. „Проблемите на енергийната ефективност, зелената енергия, интелигентните градове и екологията са глобални проблеми, касаят цялото човечество и природата. За тях няма глобални решения, те винаги са локални, състоящи се от множество малки стъпки, подобрения, иновации и малки политики, които водят към устойчиво развитие“, подчерта Комитова.

По думите й форумът е доказателство за осъзнаването на проблемите и насочването им в правилна посока, както и възможност да се покажат решенията, до които сме достигнали и за постиженията, които можем да отчетем към днешна дата.

„Без сътрудничеството между държавната власт и университетите, бизнеса, науката, обществото, неправителствените организации, ние няма да можем да решим нито един от тези проблеми.

Именно обменът на идеи и добри практики и иновативни решения в обществото може да допринесе единствено и само за решение на проблемите днес“, изтъкна заместник-министър Виолета Комитова.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама