ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 2, 2017

Ламелни пакети за утаителни резервоари от Енвотех

Ламелни пакети за утаителни резервоари от Енвотех

Нов продукт на Енвотех с широко приложение при утаителните резервоари са ламелните/тръбни пакети. Ламелните пакети служат за оптимизиране на утаителните процеси и се монтират в съществуващи първични и/или вторични избистрители (метални или бетонни резервоари). Енвотех проектира и доставя цялостни утаители с интегрирани ламелни пакети по задание и нуждите на клиента.

Всички пакети са направени от модулни полистиролни или ПВЦ листове, термично формовани, със тръбна структура, получена при спояването на листовете, пакетите са монтирани в рамки от неръждаема стомана AISI 304 (AISI 316 при заявка) с цел улесняване на монтажа и поддръжката им. Оразмеряването на стандартните пакети варира между: широчина 1000mm, височина 445 ÷ 1320mm, проектна повърхност 13,9 ÷ 19,6m²/m³, стъпка между листовете 50 или 61mm. Наклонът на профила обикновено е 60° или 45°, но може да бъде и друг, с цел да се отговори на всяко изискване, свързано с ограничения на място или обем.

Главните предимства на ламелните пакети са: висока ефективност при всички процеси на сепарация, както седиментация, така и флотация; значително намаляване на необходимите обеми и площи за процеси на утаяване; висока устойчивост към химични агенти; висока механична устойчивост; лесно позициониране; лесна поддръжка.

Фирмата може да произведе и достави специални пакети с кръстосано разположени ламели за охладителни кули и за биофилтри, извършващи отстраняване на амоняк в системи за циркулация на вода в рибовъдни стопанства. За тези приложения Енвотех може да достави цялата система, състояща се от ламелни пакети и опорна структура, изработена от панели от полипропилен.

За всички пакети се дава пълна гаранция от 20 години при нормални условия на експлоатация, както и сертификати съгласно законите на ЕС.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама