ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 2, 2017

Съвременни системи за укрепване от Полимеринжект

Съвременни системи за укрепване от Полимеринжект

С течение на годините Полимеринжект се приспособи към прилагане на разнообразни видове системи за укрепване на строителни изкопи и откоси при всякакви видове обекти, включително и такива с инфраструктурно значение. Адаптацията към широкия кръг от изисквания и ограничения в сектора е постигната както чрез прилагането на съвременни технологии, така и чрез подобряването на широко приложимите в практиката конвенционални такива. Предвид характера на крепежните мероприятия в цялостния строителен процес – най-евтините решения са винаги предпочитани сред инвеститорите: пръскан бетон/стоманобетон и берлински стени. При по-дълбоки изкопи и неблагоприятни геоложки условия успешно се прилагат комбинирани системи от пилоти и стоманоторкрет, както и шпунтови стени. В най-тежките условия се прибягва изцяло към анкерни технологии (директно инжектирани или с предварителен сондаж), често комбинирани със стоманоторкрет. Възможността за комбинация на различните видове системи е много голяма – затова изборът на вариант за укрепване на строителни изкопи и откоси е изключително гъвкав процес.

В цялостната картина на строителния процес укрепителните мероприятия се възприемат по-скоро като задължителна необходимост, отколкото като доброволно качествено подобрение и поради тази причина редовно се търсят компромиси, обвързани с финансови съкращения, при изпълнението. Ключов в такива ситуации винаги е солидният практически опит, чрез който могат нагледно да се очертаят и докажат границите на възможното. Редовно се случва предвиждането на неоптимални крепежни системи на фаза инвестиционно проектиране. В ролята си на изпълнител с богат практически опит, компанията често се е озовавала в позиция, в която има способността да съкрати цялостните разходи по укрепителните мероприятия – в случаи на ограничена предварителна информация при изготвянето на работните проекти (недостатъчна геоложка информация) или да приложи алтернативни крепежни схеми – в случаи, когато могат да се елиминират технически, организационни и социални проблеми в приобектови условия.

Изпълнението на разнообразни технологични мероприятия, както и решаването на логистически проблеми, изискват наличието на широка гама от строителна механизация. С разрастването на фирмената дейност през годините, постоянно се допълва наличната механизация, което също така води до развитие и на обслужващите и логистичните звена на компанията. Фундирането е дейност, зависима от укрепителните мероприятия, затова забавяния или прекъсвания при изпълнението на СМР по крепежните конструкции в някои ситуации могат да окажат влияние върху цялостните срокове за изпълнение. Поради тази причина постоянната поддръжка и добрата експлоатация на машините винаги са приоритет за екипа на Полимеринжект. Наличието на разнообразни инжекционни машини дава възможност компанията да работи както на големи обекти, така и в ограничени работни пространства – най-вече при изпълнението на анкерни системи и микропилоти.

В днешни времена целесъобразният избор на строителни материали е наложителена и нелека задача. С годините, поради участието си в разнообразни обекти из цяла България и частично в чужбина, Полимеринжект е развила партньорската си мрежа от доставчици, така че винаги да може да отговори на изискванията на клиентите си, независимо от тяхното местоположение в нашата страна. През отминалото десетилетие доставките на материали в такава специфична сфера на строителството, като инжекционните укрепителни мероприятия, бяха обвързани неизменно със скъпи доставки от чужбина, поради липсата на локално производство и развити логистични възможности. С разрастването на пазарите спаднаха и цените на по-специфичните строителни материали (инжекционни анкери, шпунтови стени и др.) и така скъпите иновативни крепежни системи се превърнаха в масово приложими конструкции с възможност за адаптация към всякакви ситуации.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама