ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 4, 2017

Първата у нас ГИС за мониторинг на Черно море в реално време

Първата у нас ГИС за мониторинг на Черно море в реално време

На специална пресконференция в София беше представена първата по рода си в България интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море. Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Велик Занчев, програмният директор на Иновация Норвегия-Осло г-жа Анне Лисе Роглидален, представители на морския и IT бранш, както и експерти от редица институции. Иновативната система е реализирана от Консорциум СТЕМО-ЕСРИ в рамките на проект „Мониторинг и информационна система на Черно море (KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and information System for Black Sea) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Системата подпомага устойчивото развитие и опазване на Черно море, като повишава ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ДППИ и българските власти. МИС на Черно море представлява уеб портал, с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб ГИС приложения. Системата осигурява мощна функционалност за обработка и визуализация в реално време на данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух, както и интеграция посредством услуги в реално време на данни от Европейската програма Коперник. Тя интегрира данни и от действащите информационни системи в ДППИ, както и такива от трети организации, като НИМХ-БАН за състоянието на морето. С внедряването на системата Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, като прилага на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта й за обмен на данни за морска среда и интегрирано наблюдение на морските басейни. Проектът е носител на две специални награди - за изключителни постижения в областта на геопространствените технологии на 18-тия Световния ГИС Ден и за особен принос в развитието на екологични модерни технологии в конкурса ИТ проект на годината.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама