ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 6, 2017

С годините Алки-Л се доказа като надежден партньор за клиентите си

Разговор с Красимира Цанева, Управител на фирма Алки-Л

С годините Алки-Л се доказа като надежден партньор за клиентите си

Г-жо Цанева, бихте ли представили фирмата? Разкажете откога сте на пазара и коя е основната Ви дейност, с която се развивате.
Алки-Л е основана през 1997г. и е изключителен Представител на Liebherr за България за земекопна, строителна и миннодобивна техника. Liebherr е световноизвестен концерн, фамилна собственост, започнал развитието си непосредствено след войната – през 1949г., първоначално с производство на строителни кранове, крайно необходими за възстановяването на следвоенна Германия. Понастоящем в световен мащаб Liebherr държи около 50% от пазара за мобилни кранове. Чрез Алки-Л през последните 15 години Liebherr достави на Асарел –Медет последователно пет 300-тонни багера, с дизелхидравлично и електрохидравлично задвижване и обем на кофите до 17m3. Въгледобивният комплекс Марица - Изток и други големи мини в България са клиенти на Liebherr, на които, след участие в обществени поръчки, Алки-Л е доставила булдозери от горен клас и други специализирани машини.

Ние представляваме и холандската компания Dieseko Group, производител на широка гама хидравлични чукове за набиване на шпунтови стени и пилоти, както и шламови помпи и захранващи хидравлични станции.

Представете предлаганата от Вас техника? Бихте ли отличили машини, към които има по-голям интерес, с оглед на пазарните тенденции и условия?
Алки-Л осъществява както продажба, така и гаранционен и извънгаранционен сервиз на цялата гама земекопна техника, автокранове, кулокранове, минни машини, специализирана техника и машини, обслужващи пълния цикъл на бетоновото производство, включително доставка и полагане на бетона до крайния клиент.

Особен интерес има към специализираните машини на Либхер, като например тунелните багери и челни товарачи, минните багери и автокранове.

Честватe 20 годишен фирмен юбилей. Какво бихте споделили за този период на пазарно развитие?
През изминалите 20 години минахме през много различни етапи на развитие. Освен изградения централен офис и сервизна база в София, кв. Панчарево, Алки-Л притежава парцел от 14 дка на източната дъга на Околовръстно шосе в землището на с. Кривина, който се използва за складова площадка на кулокранове, отдавани под наем от фирмата. Сервизните екипи, освен базираните в София, се увеличиха с постоянна група в гр. Панагюрище, обслужваща денонощно Асарел-Медет и екип във филиала в гр. Бургас. Икономиката е една синусоида и след години на подем следват периоди на кризи и намаление на потреблението. Аз съм щастлива да кажа, че заедно с екипа ми преминахме през добро и лошо и днес сме надежден партньор за нашите клиенти.

Сътрудниците ми са дългогодишни служители на фирмата, преминаващи през периодични обучения в Либхер с цел непрекъснато повишаване на квалификацията им.

В заключение, няколко думи за очакванията Ви относно бъдещото Ви развитие? Имате ли конкретни планове?
От година и половина предлагаме и бетонната техника на Либхер – бетонови стопанства, бетоновози, бетонпомпи, рециклиращи системи на българския пазар. Вече имаме няколко успешни сделки и очаквам в близко бъдеще да наложим в България и този продукт. Надяваме се, че в условията на нарастваща ценова и технологична конкуренция, с която винаги сме длъжни да се съобразяваме, ще можем да популяризираме още повече техниката за бетоново производство. Също така планираме да увеличим доставките на челни товарачи Либхер, чието последно поколение са така наречените X-Power товарачи с усилени мостове и съчетано хидростатично и механично задвижване, водещо до намаляване с около 30% разхода на гориво. Първите машини от това поколение вече работят успешно при български клиенти и доказват своята ефективност.