ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 7, 2017

Геодезически измервания

новости в сферата на пътната инфраструктура

Геодезически измервания

В последните години изглежда, че работата на геодезиста става едновременно все по-опростена и все по- сложна, с нови поколения оборудване за полева работа и софтуер за обработка на данните, получени при измерванията. В статията ще разгледаме някои технологични решения, които все повече се използват последните години и имат приложение в различни инфраструктурни дейности.

Картни слоеве достъпни онлайн
Благодарение на споразумение между британския институт за геоложки изследвания British Geological Survey (BGS) и компанията за въздушно картографиране Bluesky, цял набор от геоложки и георискови картни слоеве вече са достъпни онлайн. Осем нови слоя покриват различни физически характеристики и опасности, включително национална карта на подпочвените води, както и данни за устойчивостта на терена, геоложки индикатори за наводнения и данни за водопропускливост.

Широко използвано от разработчици, проектанти и консултанти по въпросите за опазване на околната среда, това приложение от данни допълва националните бази данни, които вече са достъпни, включително с въздушни снимки с висока резолюция, детайлни височинни модели и кадастрални карти. Данните от BGS Geohazard, които са достъпни от Bluesky Mapshop, включват информация в диапазона GeoSure Digital Dataset. Предоставя се геоложка информация за потенциални движения или потъвания на земната основа, които могат да помогнат при вземането на проектни решения, като шестте теми, които се засягат са срутищни зони, пропадащи почви, свлачища, протичащи пясъци, набъбване и съсъхване на почвите, както и водоразтворими скали. Пет от картите са свързани и с наличието на подпочвени води.

Новата технология е проектирана така, че да позволява ежеседмично ефективно събиране на данни за променящите се строителни обекти. За първи път, съгласно Leica, това позволява създаването на пълен набор документация, например за 6D управление на дадена сграда или просто за осигуряване на необходимия набор от данни, които да се предадат на новия собственик на сградата.

С ежеседмичното събиране на данни по време на строителството се създава един цялостен образ на сградата. Тъй като с раницата ясно се определят позицията и времето, с усъвършенстваното измерване на LiDAR се постига едно напълно ново ниво на управление на строителния процес. Промените в реда на изпълнение на строителните дейности могат да се управляват по начин, който гарантира качеството и постигането на планираните цели в срок.

Trimble пусна на пазара Tilos версия 9.0, софтуер за планиране на местоположение и срок за изпълнение на автомагистрали, железопътни линии, тръбопроводи, тунели, водни инженерни съоръжения, преносни трасета, както и други линейни инженерни проекти. Софтуерът Tilos на Trimble съчетава техническата информация и срока за изпълнение в един динамичен план, който предоставя повече информация от една диаграма на Гант или мрежови график. Според Trimble новата версия на Tilos предлага по-добра линейна структура и визуализация на проекта, както и подобрена интеграция със софтуера за управление на проекти Primavera и с офис софтуера Trimble Business Center – HCE, предазначен за управление и подготовка на данни за тежки строителни обекти.

Новата версия 9.0 на софтуера въвежда нов формат на диаграмата на Гант, който визуално свързва разположението и особеностите на обекта с дефинирана от потребителя времева рамка на проекта. С графики се представят елементи от проекта като мостове, водостоци и кръстовища, както и видове работи, като бетонови, армировъчни или земни работи, които внасят допълнителна яснота и правят проектите по -интуитивни и лесни за разчитане с един поглед.

Новите начини за групиране и форматиране представят графика под формата на диаграми, каквито често се използват за визуализиране на напредъка по един опростен начин.

В допълнение, Tilos може да планира и управлява нелинейни елементи от инфраструктурните проекти, с цел по-пълно решение. С оглед да се подобри обменът на данни, версия 9.0 на софтуера Tilos е обновена, като е подобрена функционалната интеграция със софтуери за управление на проекти на трети страни, като Primavera, Microsoft Project и ASTA Powerproject.

Събиране на данни
Дизайнерът и производител на ГНСС-приемници Septentrio представи нов софтуер, наречен PinPoint-GIS, който прави събирането и визуализирането на GIS данни ясно и точно. Софтуерът PinPoint-GIS на Septentrio предлага няколко метода за събиране на данни, базирани на стандартен уеб браузър, хостван на Altus APS-NR2 и мобилно приложение, интегрирано с ArcGIS на Esri или друга GIS система за картографиране.

Данните са налични директно в GIS приложението на потребителя. Информацията се обработва директно в базата данни без никакви междинни стъпки, което според компанията изключително намалява времето и сложността на процеса по събиране на данните. По този начин потребителите могат да се фокусират върху проектните цели, като просто персонализират и обновяват картите, без да губят време за механично събиране и предаване на данни.

Базираната във Великобритания компания Arithmetica усъвършенства автоматизирания си софтуер за обработка на облаци от точки Pointfuse с опростена възможност за интегриране към CAD софтуер. Новата версия на Pointfuse Pro също така автоматично текстурира генерираните 3D модели, като използва RGB, интензивност или статистически получени стойности. Като използва оригиналните RGB стойности на точките от облака, софтуерът може автоматично да добавя реалистичен контекст към генерираните модели.

С последната версия на софтуера, визуализирането на големи облаци от точки като текстурирани векторни модели става още по-бързо и лесно. От голямо значение е опростяването на работния процес, като потребителите имат възможност да създават 3D модели, 2D работни графики и мащабни ортофото снимки автоматично, бързо и лесно. Същите са напълно съвместими с CAD софтуери и пакети за моделиране.

Междувременно, Arithmetica се стреми да направи сътрудничеството при създаване на 3D проекти по-лесно, като се възползва от онлайн платформата за споделяне на 3D файлове Sketchfab. Чрез автоматично конвертиране на много големи облаци от точки в управляеми 3D модели, в една малка част от размера им и чрез зареждане на генерираните в Pointfuse Pro текстурирани 3D модели в Sketchfab, Arithmetica може да споделя съдържанието им и да подпомага потребителите при визуализиране на проектите в истински 3D модели. До момента Arithmetica е споделила голям брой 3D модели, създадени от милиони индивидуални измервания, записани от лазерни скенери. Тези модели включват вътрешността на една византийска църква, подробен модел на турбина и хотел в централна градска част и са конвертирани посредством Pointfuse Pro от база данни, състояща се от 700 милиона точки, записани от базираната в Белгия RealVisuals. Според Arithmetica компанията предлага един от най- бързите, лесните за работа и технологично усъвършенствани софтуери за създаването на високо детайлни и точни 3D текстурирани модели. С използване на възможностите на Pointfuse, 3D моделите могат да бъдат много бързо експортирани, качени и визуализирани в Sketchfab. По-важното е, че споделянето е лесно и позволява на потребителите да си сътрудничат и да изследват 3D съдържанието посредством настолни или мобилни устройства.

Дронове
Използването на безпилотни летателни системи (UAS) или дистанционно пилотирани самолетни системи (RPAS), така наречените дронове, се увеличава непрекъснато. Topcon Positioning Group добави безпилотна летателна система с ротационно крило към продуктовата си гама от решенията за събиране на данни за европейския пазар.

Новият Falcon 8, захранван от Ascending Teсhnologies, е проектиран за инспекция и наблюдение, както и за геодезически измервания и картографиране. От компанията обясняват, че системата с ротационно крило е идеално решение за малки по мащаб обекти и проекти, за които се изисква гъвкавост при излитане и кацане или е необходимо косо наблюдение. Falcon 8 притежава гъвкавостта да маневрира в тесни пространства и може да се справи с предизвикателни условия, каквито често се срещат в случаи на инспекция и наблюдение. Машината е подходяща и за картографиране или моделиране при малки обекти, до 35 хектара, изискващи заснемане с много висока резолюция.

Също така, Falcon 8 е снабден с новата технология AscTec Trinity, автопилот с функция за безопасност с три нива на защита срещу падане или загуба на контрол. Три инерционни измерващи единици (IMUs) синхронизират всички данни и идентифицират, сигнализират и компенсират, при необходимост. Предлагат се два модела на машината – GeoEXPERT за геодезически измервания, моделиране и картографиране и InspectionPRO за промишлена инспекция и наблюдения. GeoEXPERT включва HD RGB камера, а InspectionPRO е снабден с HD RGB камера в комбинация с инфрачервен сензор. И двете версии предлагат много лесно използване и работа с видео в реално време, мониторинг на данни, навигационен софтуер за планиране и оптимизиране на полетите, както и фото-маркиране и софтуер за пост-обработка за генериране на висококачествени материали, които могат лесно и бързо да бъдат редактирани. Според Topcon, Falcon 8 допълва безпилотната летателна система с фиксирано крило Topcon Sirius Pro, като дава възможност за картографиране на обширни пространства без необходимост от наземен контрол.

SLR Consulting Ireland подпомага клиентите си при заснемане в реално време на динамичните условия на различни обекти с помощта на RPAS. Системата може да създаде въздушни снимки и карти с висока резолюция, като позволява предоставянето на актуални снимки на настоящите условия на даден обект и заобикалящото го пространство, включително детайлна информация за по-рано недостъпни зони.

RPAS може да бъде използван и за осигуряване на данни, необходими за работата по широк обхват от проекти, включително висококачествени фотографиране и картографиране за определяне на работни площадки, при археологически проучвания, за получаване на напълно орто-коригирана фотография с много високо качество и 3D моделиране на специфични обекти, както и при предварителни проучвания и оценка на бъдещи строителни обекти.