ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 7, 2017

Системно решение от PERI за мостово съоръжение в Габрово

Системно решение от PERI за мостово съоръжение в Габрово

PERI е водещ производител и доставчик на високотехнологични системни решения за изграждане на всякакъв тип и форма монолитни конструкции в ниското и високото строителство. Компанията е световен лидер и задаващ тренда в производството и доставката на кофраж и скеле. PERI смело стои зад произхода си „MADE IN GERMANY”, защото 95% от продукцията на компанията се произвежда в Германия, където е и централата. В България е от 16 години, като едни от най-значимите обекти, изградени по това време, са направени с продукти и решения на фирмата.

Мостовото съоръжение в Габрово на км 11+800 е част от третия етап на проекта за обходен път на града - възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг. Общата дължина на конструкцията е 640 метра. То премоства част от пътен възел при с. Чехлевци, част от самото село и р. Синкевица. Основната част от съоръжението представлява 4 отворен монолитен мост, изграждан по метода на конзолно бетониране с отвори 80 + 2х160 + 80 метра. Най-високият стълб е с височина 50 m.

Изискванията на главния изпълнител на проекта - фирма Пътни Строежи Велико Търново, са: Потактово изграждане с катерещ кофраж на колоните при три от стълбовете; Изграждане на „чуковите глави“ на същите стълбове, от които да стартира балансираното конзолно бетониране на връхната конструкция; Осигуряване на достъп до върха на всеки от стълбовете; Системи за безопасност в процеса на конзолното изграждане на връхната конструкция.

Техническият отдел на PERI България разработи решение за изпълнение по най-лесния и безопасен начин. За изграждането на стълбовете (два с два броя плътни колони и един с кутиеобразно сечение) са използвани катерещи системи CB 160 и CB 240 с платна VARIO за височина на отливане 4 m.

Чуковите глави се изпълняват на три етапа:
1. Дънна плоча - посредством хоризонтални SB рамки за тежко натоварване, върху които се монтират MULTIPROP кули и кофражни маси - системa SRU и GT решетъчни греди;
2. Стени - предвиден е системен стоманен кофраж TRIO 330 – универсална кофражна система за интензивна работа с високо натоварване, когато основната цел е оптимизиране на времето и намаляване на разходите, благодарение на надеждността и опростеното сглобяване със само един елемент за връзка BFD (свързва, уплътнява и подравнява).
3. Връхна плоча - по сходен на дънната плоча метод.

За осигуряване на достъп са използвани стълби от системата PERI UP Access.

Системи за безопасност: приложена е системата PROKIT за спокойна работа по връхната конструкция.

За изпълнение на армировъчните работи PERI разработи армировъчно скеле PERI UP ROSETT, което да стъпва на работните платформи, да се поставя и премахва с кран без разглобяване. От същата система са предвидени олекотени стълбищни кули във вътрешността или периферията на стълбовете, за сигурен и безопасен достъп. Това е едно от решенията на PERI, които позволяват на клиента да го използва за различни предназначения.

Декофрирането на 10-ти стълб е било затруднено, поради разположението на кулов кран в близост. Благодарение на богатия си опит изпълнителят се е справил успешно. Към края на октомври 2017 се изпълнява поетапното конзолно бетониране от стълб 10, а от стълб 9 са отлети стените на чуковите глави. Предстои последната фаза от изграждането, а именно пътната плоча. Ще се премине към осъществяването и на трите фази на чуковата глава при стълб 11.

Комуникацията между изпълнителя и PERI протича добре, защото клиентът своевременно подава информация и предвижда необходимия материал. Благодарение на професионализма от негова страна доставките са точни съгласно подадения график.

Обходният път на град Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор №ІХ Букурещ - Русе - Димитровград – Александруполис с обща дължина 23 км. Мостовото съоръжение е ключов елемент за проекта и един от значимите обекти за PERI България.

Качеството при PERI е не само обещание, а и ангажираност. Съчетано с безупречен инженеринг и професионални супервайзори, PERI може да бъде Вашият надежден партньор през целия строителен процес - от проекта до изпълнението. Открийте повече на сайта на компанията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама